Professor Schreuder Dissertatieprijs

Professor Schreuder werd in 1968 de eerste bijzonder hoogleraar op het terrein van de gerontologie in Nederland. Hij werd benoemd aan de Universiteit van Utrecht. Bij zijn afscheid in 1972 eerde de Nederlandse Vereniging van Gerontologie hem met het instellen van de Schreuderprijs.

Prijs
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 750,-- en een oorkonde. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Nationaal Gerontologiecongres op 3 november 2017. Het bestuur van de NVG-KNOWS verleent de prijs op voordracht van een daartoe ingestelde Schreuderprijscommissie. Over beslissingen van de commissie kan niet worden gecorrespondeerd.

Criteria 
Het werk van de kandidaat moet passen binnen de doelstelling van de prijs. De commissie beoordeelt of er sprake is van een bijzondere prestatie op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs op het gebied van de gerontologie, en of het verlenen van de prijs een verdere stimulans voor de gerontologie kan opleveren. De kandidaat is een aankomend wetenschapper die in een positie verkeert dat een verdere ontwikkeling redelijkerwijs tot de mogelijkheden zal behoren.

Oproep 
Kandidaten die gepromoveerd zijn tussen 1 april 2015 en 31 maart 2017 kunnen uiterlijk 15 april 2017 door de (co)promotor(es) worden voorgedragen door het inzenden van een beknopt curriculum vitae en twee exemplaren van de wetenschappelijke productie naar het secretariaat van NVG-KNOWS op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen. Tevens wordt een digitale versie van het proefschrift gestuurd naar nvg@solcon.nl. De inzending dient voorzien te zijn van een begeleidende brief met aanbeveling en motivatie, en voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de voordrager en degene die voorgedragen wordt.

 

Secretariaat Professor Schreuderprijscommissie
p/a Secretariaat NVG-KNOWS
Bernardlaan 41
4872 BL Etten-Leur