Professor Joep Munnichs Scriptieprijs

In 2001 is door twee gebeurtenissen de professor Joep Munnichs Scriptieprijs ingesteld. De eerste gebeurtenis was de opheffing van de Stichting Ouderdom en Levensloop. Deze stichting heeft gedurende vele jaren in samenwerking met uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum de reeks Cahiers Ouderdom en Levensloop voortgebracht. De stichting heeft aan de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS) een bedrag beschikbaar gesteld om een scriptieprijs in te stellen. De tweede gebeurtenis was het overlijden van professor Munnichs, emeritus hoogleraar Psychogerontologie aan de KU Nijmegen. Joep Munnichs was pionier op het gebied van de gerontologie in Nederland, met name binnen de psychologische discipline. Hij was voorzitter van de Stichting Ouderdom en Levensloop en bovendien erelid van de NVG-KNOWS. De NVG-KNOWS heeft daarom besloten om de prijs naar Joep Munnichs te vernoemen.

Prijs 
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,-- en een oorkonde. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Nationaal Gerontologiecongres op 3 november 2017. Het bestuur van de NVG-KNOWS verleent de prijs op voordracht van een daartoe ingestelde Munnichsprijscommissie. Over beslissingen van de commissie kan niet worden gecorrespondeerd.

Criteria 
Het thema van de scriptie houdt duidelijk verband met een onderwerp uit de gerontologie. Naast kwaliteit zal originaliteit zwaar wegen in de beoordeling van de inzending. De inzending is door de betreffende onderwijsinstelling beoordeeld met een 8 of hoger.

Oproep 
Kandidaten die tussen 1 april 2015 en 31 maart 2017 een bachelor- of masterscriptie hebben afgerond, kunnen uiterlijk 15 april 2017 worden voorgedragen door het inzenden van een beknopt curriculum vitae en drie exemplaren van de scriptie op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen. Tevens wordt een digitale versie van de scriptie gestuurd naar nvg@solcon.nl. De inzending dient vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider, of andere inhoudelijk deskundige op het desbetreffende vakgebied, en voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de voordrager en degene die voorgedragen wordt.

 

Secretariaat Joep Munnichs scriptieprijscommissie
p/a Secretariaat NVG-KNOWS
Bernardlaan 41
4872 BL Etten-Leur