Samengaan BSG & NVG tot NVG-knows

De BSG werd in de jaren 90 van de vorige eeuw opgericht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De BSG bood een platform voor ontmoeting en uitwisseling voor iedereen die betrokken is bij onderzoek, praktijk en beleid van het ouder worden. Leden waren professionals die al dan niet beroepsmatig actief zijn in het werken met of voor ouderen. Ook studenten sociale gerontologie aan universiteit of hbo konden lid worden van het netwerk. De BSG stimuleerde samenwerking tussen organisaties werkzaam op het terrein van de gerontologie en organiseerde regelmatig buitenlandse reizen.

In 2013 is de BSG verder gegaan met de NVG onder de naam NVG-knows (Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving). Het nieuwe bestuur bestaat uit leden van beide verengingen.