Nationale inbedding

Het werkveld van de gerontologie in Nederland beslaat verschillende disciplines. De NVG-knows rekent het zich tot haar taak bruggen te slaan tussen de diverse disciplines en beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie / NVKG: www.nvkg.nl
  • Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen en sociaal geriaters/ NVVA
  • Sectie Psychologen in de Ouderenzorg van het NIP / SPOZ: www.psynip.nl
  • Vereniging Psychologie en Ouderen / VPO: www.psyoud.nl
  • Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn,¬†Kenniscentrum¬†Ouderen /¬†NIZW: http://www.kenniscentrum-ouderen.nl
  • Zorg Onderzoek Nederland - Medische Wetenschappen / ZonMw: www.zonmw.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie: www.nvgd.nl