Missie & Visie

De missie van NVG-knows is om gerontologisch onderzoek en onderwijs in Nederland te bevorderen, en om samen te werken met andere nationale verenigingen en organisaties in Nederland die tot doel hebben het gerontologische belang te bevorderen. De vereniging streeft ernaar kwaliteit van leven en welzijn van de ouder wordende mensen te bevorderen zowel op individueel, sociaal als op nationaal niveau. Vanwege het multidisciplinaire karakter van ouder worden, en dus van de vereniging, is zij een forum voor gerontologisch onderzoek en onderwijs, en een plaats voor uitwisseling tussen wetenschap en praktijk.