Periode na 2000

Sinds 2000 is de vereniging dankzij het verkrijgen van een aantal legaten meer actief in het stimuleren van gerontologisch onderzoek door het toekennen van prijzen en subsidies voor congres- of werkbezoek van jonge onderzoekers. Daarnaast worden regelmatig congressen georganiseerd, wordt twee keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd, en wordt het behoud van de bibliotheek van het inmiddels voormalig Nederlands Instituut voor Gerontologie voor de toekomst ondersteund. In 2013 verscheen het door Ria Wijnen geschreven boek “65 Jaar en nog niet afgeschreven: Kroniek van de Gerontologie”. Aanleiding om een Kroniek te maken waren vier evenementen: de NVG hield haar 10de NVG-congres in 2010, in 2011 werd, mede geïnspireerd door de NVG, de Canon van de Gerontologie, ten doop gehouden, in 2012 bestond de NVG 65 jaar en per 1 januari 2013 fuseerde zij met de Beroepsvereniging van Sociaal Gerontologen, de BSG.