Geschiedenis

De NVG-KNOWS is een wetenschappelijke vereniging die sinds 1948 bestaat. In januari 2013 is de Beroepsverenging Sociale Gerontologie, kennisnetwerk ouder worden en samenleving (BSG) bestuurlijk gefuseerd met de Nederlandse Verenging voor de Gerontologie (NVG). De vereniging heet vanaf dat moment Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-knows).