Bestuur

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

Prof. dr. Ruud Kempen, voorzitter, Universiteit Maastricht

Dr. Rixt Zijlstra, secretaris, Universiteit Maastricht

Dr. Susan Picavet, penningmeester, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Dr. Marian Adriaansen, bestuurslid, Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Dr. Eric Schoenmakers, bestuurslid, Fontys Hogeschool

Dr. Simone de Bruin, bestuurslid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Dr. Bianca Suanet, bestuurslid, Vrije Universiteit Amsterdam

Bestuur NVG-KNOWS 2018.jpg

Van links naar rechts: Marian, Susan, Rixt, Bianca, Eric, Simone, Ruud.