Prijzen

Schreuder, Munnichs en Witsenburgprijzen

De prijzen hebben tot doel de belangstelling en waardering voor de wetenschappelijke beoefening van de gerontologie in brede zin te vergroten en bij te dragen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de gerontologie.

Professor Schreuder Dissertatieprijs 2024

Professor Schreuder werd in 1968 de eerste bijzonder hoogleraar op het terrein van de gerontologie in Nederland. Hij werd benoemd aan de Universiteit van Utrecht. Bij zijn afscheid in 1972 eerde de Nederlandse Vereniging van Gerontologie hem met het instellen van de Schreuderprijs.

Prijs
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 750,-- en een oorkonde. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Nationaal Gerontologiecongres op 4 oktober 2024 in Den Bosch. Het bestuur van de NVG-KNOWS verleent de prijs op voordracht van een daartoe ingestelde Schreuderprijscommissie. Over beslissingen van de commissie kan niet worden gecorrespondeerd.

Criteria 
Het werk van de kandidaat moet passen binnen de doelstelling van de prijs. De commissie beoordeelt of er sprake is van een bijzondere prestatie op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs op het gebied van de gerontologie, en of het verlenen van de prijs een verdere stimulans voor de gerontologie kan opleveren. De kandidaat is een aankomend wetenschapper die in een positie verkeert dat een verdere ontwikkeling redelijkerwijs tot de mogelijkheden zal behoren.

Oproep 
Kandidaten die gepromoveerd zijn tussen 1 april 2022 en 31 maart 2024 kunnen uiterlijk 25 maart 2024 door de (co)promotor(es) worden voorgedragen door het inzenden van een beknopt Curriculum Vitae en drie gedrukte exemplaren van de wetenschappelijke productie naar het secretariaat van NVG-KNOWS op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen. Tevens wordt een digitale versie van het proefschrift gestuurd naar nvg@solcon.nl. De inzending dient voorzien te zijn van een begeleidende brief met aanbeveling en motivatie, en voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de voordrager en degene die voorgedragen wordt.

Secretariaat Professor Schreuderprijscommissie
p/a Secretariaat NVG-KNOWS
Hofstede 3
4221 KD Hoogblokland
nvg@solcon.nl

 

Professor Joep Munnichs Scriptieprijs 2024

In 2001 is door twee gebeurtenissen de professor Joep Munnichs Scriptieprijs ingesteld. De eerste gebeurtenis was de opheffing van de Stichting Ouderdom en Levensloop. Deze stichting heeft gedurende vele jaren in samenwerking met uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum de reeks Cahiers Ouderdom en Levensloop voortgebracht. De stichting heeft aan de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS) een bedrag beschikbaar gesteld om een scriptieprijs in te stellen. De tweede gebeurtenis was het overlijden in 2000 van professor Munnichs, emeritus hoogleraar Psychogerontologie aan de KU Nijmegen. Joep Munnichs was pionier op het gebied van de gerontologie in Nederland, met name binnen de psychologische discipline. Hij was voorzitter van de Stichting Ouderdom en Levensloop en bovendien erelid van de NVG-KNOWS. De NVG-KNOWS heeft daarom besloten om de prijs naar Joep Munnichs te vernoemen.

Prijs 
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,-- en een oorkonde. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Nationaal Gerontologiecongres op 4 oktober 2024 in Den Bosch. Het bestuur van de NVG-KNOWS verleent de prijs op voordracht van een daartoe ingestelde Munnichsprijscommissie. Over beslissingen van de commissie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Criteria 
Het thema van de scriptie houdt duidelijk verband met een vraagstuk uit de gerontologie. De scriptie draagt op een originele manier bij aan het beantwoorden van dit gerontologische vraagstuk en gebruikt daarbij originele onderzoeks- of innovatiemethoden. Overigens wordt replicatie van eerder door anderen uitgevoerd werk niet uitgesloten, maar de meerwaarde ervan moet duidelijk worden verwoord. Indien een scriptie in de vorm van een wetenschappelijke publicatie met meerdere auteurs is geschreven, dient de bijdrage van de kandidaat gedetailleerd te worden gespecificeerd. De inzending is door de betreffende onderwijsinstelling beoordeeld met een 8 of hoger. 

Oproep 
Kandidaten die tussen 1 april 2022 en 31 maart 2024 een bachelor- of masterscriptie aan Hogeschool of Universiteit hebben afgerond, kunnen uiterlijk 25 maart 2024 worden voorgedragen door het inzenden van een beknopt Curriculum Vitae en drie gedrukte exemplaren van de scriptie op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen. Tevens wordt een digitale versie van de scriptie gestuurd naar nvg@solcon.nl. De inzending dient vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider, of andere inhoudelijk deskundige op het desbetreffende vakgebied, en voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de voordrager en degene die voorgedragen wordt. 

Secretariaat Professor Schreuderprijscommissie
p/a Secretariaat NVG-KNOWS
Hofstede 3
4221 KD Hoogblokland
nvg@solcon.nl

 

Janneke Witsenburg Posterprijs 2024

Het bestuur van NVG-KNOWS gebruikt een deel van de nalatenschap van mevrouw Janneke Witsenburg ter bevordering van de gerontologie door het instellen van de Janneke Witsenburg Posterprijs. De Janneke Witsenburg Posterprijs wordt uitgereikt aan de hoofdindiener van de beste poster van het Nationaal Gerontologie Congres.

Prijs
De prijs bestaat uit een bedrag van € 250. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Nationaal Gerontologiecongres op 4 oktober 2024. De winnende poster wordt geselecteerd door een commissie van deskundigen die is samengesteld door de congrescommissie. Over beslissingen van de commissie kan niet worden gecorrespondeerd.

Criteria
De poster dient onderzoek te beschrijven dat door de hoofdindiener in het kader van een wetenschappelijk, praktijkgericht of innovatief onderzoek wordt of werd gedaan, tot maximaal één jaar na het betreffende onderzoek. Dit kan een bachelor- of masteronderzoek betreffen (zowel HBO als universitair) dan wel promotieonderzoek omvatten maar ook ander toegepast onderzoek. Bij de aanmelding van de poster voor het congres dient de kandidaat aan te geven mee te willen dingen naar de Witsenburg Posterprijs. Bij de selectie van het abstract en de toekenning van de prijs zijn zowel onderzoekstechnische als postertechnische (“wervend vermogen”) kwaliteiten van belang. 

Secretariaat Professor Schreuderprijscommissie
p/a Secretariaat NVG-KNOWS
Hofstede 3
4221 KD Hoogblokland

nvg@solcon.nl