Stimulering onderzoek en onderwijs

Om onderzoek en onderwijs op het brede terrein van de gerontologie te stimuleren ontplooit NVG-KNOWS verschillende activiteiten. Zo vestigt NVG-KNOWS enkele bijzondere leerstoelen. Daarnaast reikt het bestuur al sinds vele jaren tijdens het NVG-congres prijzen uit om de belangstelling en waardering voor de wetenschappelijke beoefening van de gerontologie in brede zin te vergroten en bij te dragen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de gerontologie.