Werkgroepen

De NVG-KNOWS heeft twee werkgroepen waarin leden van de werkgroep elkaar ontmoeten om samen aan verschillende doelstellingen van de NVG-KNOWS te werken.


Werkgroep ‘Communicatie’

Het doel van de werkgroep is tweeledig. Ten eerste wil de werkgroep de communicatie en samenwerking tussen leden van de NVG-KNOWS uitbreiden en versterken. Met wat voor mooie werkzaamheden zijn onze leden bezig? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Waarmee kunnen we elkaar ondersteunen? Met de antwoorden op deze vragen staan we ook sterker wat betreft het tweede doel van de werkgroep: het vergroten van de nationale en internationale bekendheid van de NVG-KNOWS. Met het oog op deze doelstellingen houdt de werkgroep zich o.a. met onderstaande activiteiten bezig:

  • Het maken en versturen van de driejaarlijkse nieuwsbrief aan de NVG-KNOWS leden;
  • Het opzetten van online seminars over gerontologische onderwerpen;
  • Het coördineren van het NVG-KNOWS buddyprogramma;
  • Het organiseren van gemeenschappelijk symposia samen met andere NVG-KNOWS leden;
  • Het ontwikkelen en updaten van PR materiaal;
  • Het beheren van de LinkedIngroep ‘Gerontologie Netwerk Nederland’ en LinkedInpagina ‘NVG-KNOWS’;
  • Het updaten van de NVG-KNOWS website.​


Leden van de werkgroep:


Ben je ook enthousiast over de NVG-KNOWS en wil je onze werkgroep komen versterken? Neem dan gerust contact op met voorzitter Teuni Rooijackers: teuni.rooijackers@zorgboog.nl.

Werkgroep Communicatie NVG-KNOWS.jpg


Werkgroep ‘Onderzoek, Onderwijs en Professionalisering’

Vanuit een van de werkgroepen van NVG-KNOWS ontstond begin 2017 het idee om een landelijk platform te creëren waar studenten die zich interesseren in gerontologie kennis kunnen uitwisselen en kunnen netwerken. Het idee voor de ‘school of gerontology’ (SoG) was geboren. De SoG moet een plek zijn waar onderzoekers en innovators in opleiding elkaar ontmoeten en in een constructieve sfeer met elkaar over gerontologie kunnen praten. Vanaf 2018 willen we jaarlijkse twee tot drie bijeenkomsten voor en met studenten van diverse hogescholen en universiteiten organiseren op wisselende locaties in het land. Binnen de opleiding Toegepaste Gerontologie aan Fontys Hogescholen Eindhoven loopt al een lokale versie van de SoG. Het idee hiervan is dat studenten papers of onderwerpen inbrengen en elkaar adviseren over gerontologische theorieën die relevant zijn hiervoor. Tot nu toe is een aantal lokale bijeenkomsten gerealiseerd. Het SoG netwerk bestaat momenteel naast Fontys Hogescholen uit de opleiding Toegepaste Gerontologie van Hogeschool Windesheim, de afdeling sociologie van de Vrije Universiteit en er zijn eerste contacten met Zuyd Hogeschool en opleiding Vitality and Ageing van de Universiteit Leiden. Er is uiteraard ruimte voor meer onderwijsorganisaties om te participeren. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Eric Schoenmakers: e.schoenmakers@fontys.nl.

Leden van de werkgroep: