Prof. Dr. D.L. Knooklezing

Elk jaar organiseert de NVG-KNOWS de Prof. Dr. D.L. Knooklezing. Professor Dick Knook was hoogleraar gerontologie in Leiden tot 2006 en lange tijd ook directeur van het TNO-instituut voor verouderings- en vaatziekten. Hij heeft zich vrijwel z’n hele leven bezig gehouden met veroudering. Hij stond eigenlijk aan de wieg van het verouderingsonderzoek in Nederland. Hij bestudeerde niet alleen medische en geneeskundige aspecten maar zocht ook naar praktische oplossingen. Eén van de dingen waar hij zich erg aan stoorde, waren allerlei misverstanden die bestaan rondom vergrijzing. Door foute aannames, verkeerde interpretaties en politiek gekleurde discussies vormde de vergrijzingproblematiek voor velen langzamerhand een echt mysterie – dat heeft geleid tot een van zijn bij het bredere publiek bekende boeken in 2008: Het Methusalem Mysterie. Helaas is Dick Knook in 2012 op 71-jarige leeftijd veel te vroeg overleden. Professor Knook heeft echter een fonds nagelaten dat zich ten doel stelt om de gerontologie in Nederland in de meest ruime zin des woords te stimuleren. En dat is ook precies iets waar de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie zich sterk voor maakt. Vandaar dat de NVG-KNOWS in nauw overleg met het bestuur van het fonds het idee heeft ontwikkeld om de Prof. Dr. D.L. Knooklezing in het leven te roepen. De eerste lezing werd in 2016 gehouden door professor Rudi Westerdorp (University of Copenhagen, Center of Healthy Ageing). De lezing van 2017 werd verzorgd door emeritus professor Thomas Kirkwood (Newcastle University Institute for Ageing). De lezing van 2018 werd verzorgd door professor Marjolein Visser (Vrije Universiteit Amsterdam).

Dick Knook.jpg

Prof. Dick Knook