Geschiedenis

Periode tot 1960

De NVG is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht in 1946. De statuten van de nieuwbakken vereniging werden in 1947 vastgesteld. Zoals wel vaker gebeurt bij de oprichting van dergelijke verenigingen, waren er afzonderlijke initiatieven die elkaar ontmoetten en wisten te versterken in een gemeenschappelijke actie. De twee belangrijke stromingen in het ontstaan van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie waren de 'medische invalshoek' en de 'maatschappelijke invalshoek' in de personen van professor Sleeswijk en doctor Muntendam.

In 1950 werd, mede door toedoen van de NVG, de International Association of Gerontology (IAGG) opgericht. Binnen Europa speelde de NVG een belangrijke rol in de ontwikkeling van de gerontologie met de organisatie van het Europese Geriatrische Congres. Gedurende drie dagen behandelden onderzoekers uit heel Europa diverse thema's in 75 voordrachten. Het nationale hoogtepunt van de vereniging in die periode viel in 1956. In Scheveningen werd een groot landelijk meerdaags congres inzake het bejaardenvraagstuk georganiseerd. Dit evenement trok ruim 1300 bezoekers.

Periode 1960 – 1980

In 1972 besloot de NVG tot oprichting van het Nederlands Instituut voor Gerontologie (NIG). Doel was om het gerontologisch onderzoek verder te stimuleren en de maatschappij te doordringen van het belang van de levensloopproblematiek. De feitelijke start van het NIG liet tot 1976 op zich wachten en werd een jaar later gemarkeerd met het uitbrengen van een rapport over het gerontologisch onderzoek en de slechte verankering ervan binnen de universiteiten in Nederland. Tussen 1974 en 2000 werkte het NIG aan het opbouwen van een collectie boeken en internationale tijdschriften op het gebied van de gerontologie. De collectie was jarenlang voor veel onderzoekers een belangrijke bron van informatie en kennis op het gebied van de gerontologie. Een tweede belangrijke stap in deze periode was het besluit om een eigen tijdschrift te gaan uitgeven. Dit besluit viel in 1969 en een jaar later verscheen het eerste nummer van het Nederlandse Tijdschrift voor Gerontologie dat door de jaren heen zijn veelzijdige en multidisciplinaire karakter heeft behouden. Doel was om de kennis over de gerontologie zo breed mogelijk uit te dragen.

Periode 1980 - 2000

Gevoed door de werkzaamheden van het NIG, werd met de Stuurgroep Onderzoek Ouder wordende Mens, afgekort tot SOOM in 1982 voor het eerst een meerjarig onderzoeksprogramma binnen de gerontologie gestart. SOOM kreeg vijf jaar de tijd het gerontologisch onderzoek te stimuleren. Later werd deze traditie voortgezet in het onderzoeksprogramma Nestor en longitudinale studies als LASA. Binnen dergelijke onderzoeksprogramma's is het multidisciplinaire karakter altijd een belangrijk gegeven.

In deze periode werd ook de traditie tot het organiseren van nationale congressen ingezet. In 1987 werd het 40-jarig jubileum van de NVG aangegrepen om het thema 'Gezond zijn is ouder worden' te belichten. De NVG heeft daarna regelmatig nationale, soms meerdaagse, gerontologiecongressen georganiseerd. Daarbij stond altijd het multidisciplinaire karakter van de gerontologie voorop. In 1995 was de NVG gastheer van het Europese Gerontologiecongres dat in de RAI te Amsterdam samen met de meer dan 1600 gerontologen tot een gedenkwaardige gebeurtenis uitgroeide. In 1999 werd Geron opgericht, een tijdschrift over ouder worden en samenleving, met informatie en opinies uit beleid, praktijk en wetenschap.

Periode na 2000

Sinds 2000 is de vereniging dankzij het verkrijgen van een aantal legaten meer actief in het stimuleren van gerontologisch onderzoek door het toekennen van prijzen en subsidies voor congres- of werkbezoek van jonge onderzoekers. Daarnaast worden regelmatig congressen georganiseerd, wordt twee keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd, en wordt het behoud van de bibliotheek van het inmiddels voormalig Nederlands Instituut voor Gerontologie voor de toekomst ondersteund. In 2013 verscheen het door Ria Wijnen geschreven boek “65 Jaar en nog niet afgeschreven: Kroniek van de Gerontologie”. Aanleiding om een Kroniek te maken waren vier evenementen: de NVG hield haar 10e NVG-congres in 2010, in 2011 werd, mede geïnspireerd door de NVG, de Canon van de Gerontologie, ten doop gehouden, in 2012 bestond de NVG 65 jaar en per 1 januari 2013 fuseerde zij met de Beroepsvereniging van Sociaal Gerontologen, de BSG. De BSG (opgericht in 1992 aan de Vrije Universiteit Amsterdam) bood een platform voor ontmoeting en uitwisseling voor iedereen die betrokken is bij onderzoek, praktijk en beleid van het ouder worden. Leden waren professionals die al dan niet beroepsmatig actief zijn in het werken met of voor ouderen. Ook studenten sociale gerontologie aan universiteit of hbo konden lid worden van het netwerk. De BSG stimuleerde samenwerking tussen organisaties werkzaam op het terrein van de gerontologie en organiseerde regelmatig buitenlandse reizen.