Ereleden

De NVG-KNOWS heeft een aantal ereleden benoemd gezien hun bijdrage aan de gerontologie:

  • Dhr. Dr. R.J. van Zonneveld: als erelid benoemd in de jaren tachtig van de vorige eeuw, overleden in 2009
  • Dhr. Prof. Dr. J.M.A. Munnichs: als erelid benoemd in de jaren negentig van de vorige eeuw, overleden in 2001
  • Dhr. Prof. Dr. W.H. Kalk: als erelid benoemd in 1997
  • Dhr. Drs. G.J.F. Leene: als erelid benoemd in 1998, overleden in 2018
  • Dhr. Prof. Dr. C.P.M. Knipscheer: als erelid benoemd in 2000
  • Dhr. Prof. Dr. D.H. Sipsma: als erelid benoemd in 2007, overleden in 2011
  • Mw. Prof. Dr. D.J.H. Deeg: als erelid benoemd in 2017