Ereleden

De NVG-KNOWS heeft een aantal ereleden benoemd gezien hun bijdrage aan de gerontologie:

  • Dhr. Dr. R.J. (Robert) van Zonneveld: als erelid benoemd in de jaren tachtig van de vorige eeuw, overleden in 2009
  • Dhr. Prof. Dr. J.M.A. (Joep) Munnichs: als erelid benoemd in de jaren negentig van de vorige eeuw, overleden in 2001
  • Dhr. Prof. Dr. W.H. (Warner) Kalk: als erelid benoemd in 1997
  • Dhr. Drs. G.J.F. (Gert) Leene: als erelid benoemd in 1998, overleden in 2018
  • Dhr. Prof. Dr. C.P.M. (Kees) Knipscheer: als erelid benoemd in 2000, overleden in 2023
  • Dhr. Prof. Dr. D.H. (Dick) Sipsma: als erelid benoemd in 2007, overleden in 2011
  • Mw. Prof. Dr. D.J.H. (Dorly) Deeg: als erelid benoemd in 2017
  • Dhr. Prof. Dr. G.I.J.M. (Ruud) Kempen: als erelid benoemd in 2022, overleden in 2022