De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG) bestaat sinds 1947 als overkoepelende wetenschappelijke vereniging, die zich ten doel heeft gesteld onderzoek naar lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van veroudering te stimuleren. Sinds 2013 vormt de NVG, met de in 1992 opgerichte Beroepsvereniging van Sociaal-Gerontologen (BSG), het Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving, kortweg NVG-KNOWS genoemd (zie ook Geschiedenis NVG-KNOWS).

De missie van NVG-KNOWS is als volgt geformuleerd: “NVG-KNOWS stimuleert de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van de gerontologie, de leer van de veroudering, en bevordert de verbinding tussen professionals in de gerontologie. Door te werken aan kennis en samenwerking leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens het ouder worden.” En de gerelateerde visie luidt: “NVG-KNOWS werkt aan een toekomst waarin professionals in de gerontologie vanuit diverse disciplines bekend zijn met elkaars expertisegebieden en deze weten te benutten.”