Bestuur

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:


Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Leonie de Olde.  

Ruud Kempen is hoogleraar Sociale Gerontologie aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op psychosociale aspecten van veroudering. Enerzijds betreft dit onderzoek naar determinanten van psychosociaal functioneren bij ouderen, anderzijds naar de ontwikkeling en evaluatie van psychosociale interventies om dagelijks functioneren van ouderen te verbeteren. Verder is/ was hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en coördinatie van diverse bachelor- en masterprogramma’s op het terrein van de gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ook is hij actief betrokken bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Susan Picavet werkt op het RIVM aan volksgezondheidsvraagstukken op het terrein van veroudering. Zij is projectleider van de Doetinchem Cohort Studie waarin een grote groep volwassenen van 20 tot 60 jaar al meer dan 30 jaar elke vijf jaar wordt onderzocht. Ze is vooral geïnteresseerd in thema’s als lichamelijke activiteit, slaap, pijn, multimorbiditeit en kwetsbaarheid.

Simone de Bruin is senior-onderzoeker bij het RIVM en coördineert verschillende projecten op het gebied van de ouderen- en dementiezorg. Onderzoeksthema’s zijn o.a.: integrale ouderenzorg, zorgvernieuwingen voor mensen met dementie (bijvoorbeeld dagbesteding op zorgboerderijen, groene dagbesteding in stedelijke omgevingen) en ontwikkelingen op het terrein van de langdurige zorg. Simone is projectmanager van het SUSTAIN-project, een vanuit Horizon 2020 gefinancierd internationaal project op het gebied van samenwerking en afstemming in de ouderenzorg.

Eric Schoenmakers is senior-docent en onderzoeker bij de opleiding Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogeschool voor Mens en Gezondheid in Eindhoven. Eric is eerste auteur van het landelijke opleidingsprofiel voor de opleidingen Toegepaste gerontologie. Onderzoeksthema’s zijn eenzaamheid en de ontwikkeling van de gerontoloog als professional.