Bestuur

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:


Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Leonie de Olde.  

Martijn Huisman is hoogleraar Epidemiologie van de Veroudering aan het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit. Hij is wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam; een multidisciplinair langlopend cohort onderzoek bij enkele duizenden oudere Nederlanders. Thema’s waar Martijn zich mee bezig houdt in zijn onderzoek zijn veerkracht, sociaaleconomische ongelijkheid en psychosociaal functioneren van ouderen. Daarnaast is hij betrokken bij het Aging & Later Life programma van het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut.

Simone de Bruin is lector Goed Leven met Dementie bij Hogeschool Windesheim. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek naar ouderenzorg en dementiezorg. Door het doen van praktijkgericht onderzoek zet zij zich met haar lectoraat in voor het welbevinden van mensen met dementie en hun naasten. Onderzoekslijnen van het lectoraat zijn: 1. Betekenis van een goed leven met dementie; 2. Innovaties in de leef- en zorgomgeving en 3. Toegang tot en afstemming van zorg en ondersteuning.

Josanne Huijg werkt als senior onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Ze geeft leiding aan de diverse activiteiten binnen het speerpunt Betekenisvol ouder worden. Doel van de activiteiten is om mensen kansen te bieden om hun leven te leiden zoals zij dat graag willen en de persoon te zijn die zij willen zijn, ondanks toenemende kwetsbaarheid. Om dit te kunnen doen doet Josanne samen met haar collega’s praktijkgericht onderzoek, in co-creatie met de mensen om wie het gaat, rondom de thema’s leefplezier, woonplezier, liefdevolle zorg, de samenwerking in de driehoek zorgmedewerkers-ouderen-naasten, leren en ontwikkelen in de zorg en onderwijsvernieuwing. Naast haar baan bij Leyden Academy maakt Josanne onderdeel uit van de programmacommissie van het Zorgondersteuningsfonds

Silke Metzelthin werkt als assistant professor aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoekslijn focust op de ontwikkeling en evaluatie van complexe interventies gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid van (thuiswonende) ouderen, die gebaseerd zijn op innovatieve zorgconcepten zoals reablement en function focused care. Ze is lid van het internationaal ReAble network en versterkt het editorial team van BMC Geriatrics. Tevens is ze in het kader van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg één dag per week werkzaam als linking-pin binnen MeanderGroep Zuid-Limburg.

Eric Schoenmakers is senior-docent en onderzoeker bij de opleiding Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogeschool voor Mens en Gezondheid in Eindhoven. Eric is eerste auteur van het landelijke opleidingsprofiel voor de opleidingen Toegepaste gerontologie. Onderzoeksthema’s zijn eenzaamheid en de ontwikkeling van de gerontoloog als professional.

Geraldine Visser is sociaal gerontoloog en werkzaam als hogeschooldocent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ze geeft les aan de Bachelor of Science Toegepaste Gerontologie: Age-friendly Design & Innovation en de multidisciplinaire minor Goed leven met dementie. Daarnaast is ze ontwikkelaar van de posthbo Expert Langer Thuis Wonen – Leeftijdsvriendelijk Innoveren en deed ze voor het Lectoraat ICT-Innovaties in de zorg onderzoek naar de betekenis van sociale robots voor mensen met dementie die thuis wonen.