Bestuur

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:


Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Leonie de Olde.  

Bestuur NVG KNOWS juli 2019.jpg

Van links naar rechts: Eric, Susan, Bianca, Simone,Rixt, Maaike, Ruud.

Ruud Kempen is hoogleraar Sociale Gerontologie aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op psychosociale aspecten van veroudering. Enerzijds betreft dit onderzoek naar determinanten van psychosociaal functioneren bij ouderen, anderzijds naar de ontwikkeling en evaluatie van psychosociale interventies om dagelijks functioneren van ouderen te verbeteren. Verder is/ was hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en coördinatie van diverse bachelor- en masterprogramma’s op het terrein van de gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ook is hij actief betrokken bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Rixt Zijlstra werkt als universitair docent bij de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek is gericht op psychosociaal en fysiek functioneren van thuiswonende ouderen, met speciale interesse in de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van interventies gericht op het bevorderen van zelfstandigheid. Binnen het bachelor en master onderwijs aan de universiteit is ze actief als tutor, trainer, collegegever, coördinator, ontwikkelaar en thesisbegeleider. Ze maakt tevens deel uit van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Susan Picavet werkt op het RIVM aan volksgezondheidsvraagstukken op het terrein van veroudering. Zij is projectleider van de Doetinchem Cohort Studie waarin een grote groep volwassenen van 20 tot 60 jaar al meer dan 30 jaar elke vijf jaar wordt onderzocht. Ze is vooral geïnteresseerd in thema’s als lichamelijke activiteit, slaap, pijn, multimorbiditeit en kwetsbaarheid.

Simone de Bruin is senior-onderzoeker bij het RIVM en coördineert verschillende projecten op het gebied van de ouderen- en dementiezorg. Onderzoeksthema’s zijn o.a.: integrale ouderenzorg, zorgvernieuwingen voor mensen met dementie (bijvoorbeeld dagbesteding op zorgboerderijen, groene dagbesteding in stedelijke omgevingen) en ontwikkelingen op het terrein van de langdurige zorg. Simone is projectmanager van het SUSTAIN-project, een vanuit Horizon 2020 gefinancierd internationaal project op het gebied van samenwerking en afstemming in de ouderenzorg.

Maaike Dautzenberg is werkzaam bij de deeltijdacademie AVD van Avans Hogeschool. Ze is opgeleid als medisch socioloog/antropoloog in 2000 promoveerde ze aan de Universiteit Maastricht op de belasting van mantelzorgers van thuiswonende ouderen. Ze leidde onderzoek op het vlak van de kwaliteit van huisartsenzorg, thuiszorg, polyfarmacie, transmurale zorg en palliatieve zorg. Later deed ze vooral beleidsonderzoek en gaf ze aan diverse Ministeries, gemeenten en zorgverzekeraars advies over de sector zorg en welzijn en met name het wijkgerichte werken, de samenwerking formele en informele zorg, en sociale samenhang. 

Eric Schoenmakers is senior-docent en onderzoeker bij de opleiding Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogeschool voor Mens en Gezondheid in Eindhoven. Eric is eerste auteur van het landelijke opleidingsprofiel voor de opleidingen Toegepaste gerontologie. Onderzoeksthema’s zijn eenzaamheid en de ontwikkeling van de gerontoloog als professional.

Bianca Suanet is universitair docent Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich met name op sociale veroudering, o.a. thema’s als sociale netwerken, sociale steun, eenzaamheid en zorggebruik. Voor haar Veni-onderzoek, gefinancierd door NWO, doet zij onderzoek naar welke ouderen kwetsbaar zijn qua sociale steun en informeel en formeel zorggebruik in de hedendaagse samenleving, ook in het licht van recente beleidsveranderingen gerelateerd aan de participatiesamenleving. Ze is als onderzoeker betrokken bij de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een langlopende multidisciplinaire dataverzameling naar het functioneren van ouderen in Nederland. Ook doet ze onderzoek onder mantelzorgers naar wat hun wensen, posities en belangen ten aanzien van mantelzorgondersteuning en samenwerking met zorgprofessionals en managers zijn.