Nieuwsbrief

Drie keer per jaar verschijnt de Nieuwsbrief van de NVG-KNOWS. Klik hieronder voor de meest recente exemplaren. De Nieuwsbrief bevat nieuws van uiteenlopende aard, zoals verslagen van congresbezoeken, boekbesprekingen, nieuwe ontwikkelingen en een actuele congresagenda.

Ook u kunt bijdragen voor de nieuwsbrief toesturen door kopij met het verzoek die te plaatsen te sturen naar: nieuwsbrief_NVG-KNOWS@solcon.nl

Laatste nieuws: