Nieuwsbrief

In het voor- en najaar verschijnt de Nieuwsbrief van de NVG-KNOWS. Klik hieronder voor de meest recente exemplaren. De Nieuwsbrief bevat nieuws van uiteenlopende aard, zoals verslagen van congresbezoeken, boekbesprekingen, nieuwe ontwikkelingen en een actuele congresagenda.

Ook u kunt bijdragen voor de nieuwsbrief toesturen door kopij met het verzoek die te plaatsen te sturen naar:

NVG-KNOWS secretariaat, p/a Harpdreef 28, 4876 ZX Etten-Leur o.v.v. Nieuwsbrief

E-mail: nvg@solcon.nl

Laatste nieuws: