Prof. dr. Ruud Kempen benoemd tot erelid van de NVG-KNOWS

De NVG-KNOWS, de Nederlandse Vereniging voor #Gerontologie, bestaat sinds 1947 als wetenschappelijke vereniging, die zich ten doel heeft gesteld onderzoek naar lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van #veroudering te stimuleren.

Als gerontologisch onderzoeker en hoogleraar sociale gerontologie heeft Ruud Kempen rond 40 jaar onderzoek gedaan naar de psychosociale aspecten van veroudering en interventies die ouderen ondersteunen bij het succesvol ouder worden. In zijn carrière heeft hij rond 30 promovendi naar hun promotie begeleid, rond 260 artikelen in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en wist hij ouderenvraagstukken goed te integreren in het onderwijs van de studenten #gezondheidswetenschappen aan de Maastricht University. Bovendien heeft hij een belangrijke rol vervuld in het opzetten en uitbreiden van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg.

Van 2015 t/m 2021 was Ruud Kempen bestuursvoorzitter van NVG-KNOWS. Onder zijn voorzitterschap zijn nieuwe activiteiten voor én met de leden van de vereniging tot stand gekomen zoals de bijeenkomsten van de School of Gerontology, online seminars en een buddy programma. In 2017, slaagde Ruud Kempen erin om in een grote internationale competentie het Wereldcongres van de International Association for Gerontology and Geriatrics (IAGG) naar Nederland te halen. Het congres vindt vanaf 5 t/m 9 juli 2026 in Amsterdam plaats.

Voor zijn buitengewone bijdragen aan het bevorderen van de nationale en internationale status van de gerontologie in Nederland, heeft het bestuur van de NVG-KNOWS Ruud Kempen benoemd tot erelid van de vereniging. Hiermee is hij een van de acht gerontologen die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw deze titel toegekend hebben gekregen.