Woordje van het bestuur

Door: Martijn Huisman

Geachte NVG-KNOWS leden,

We staan op de drempel van een voorzichtige terugkeer naar het oude normaal. Dergelijke vaststellingen moeten altijd met een slag om de arm worden gedaan en zeker ook nu. We zijn de afgelopen twee jaar toch gewend geraakt aan min of meer onverwachte gebeurtenissen. Niettemin; ik wilde alvast woorden geven aan een optimistisch gevoel voor de rest van 2022.

Het jaar is ook alvast goed begonnen, met spetterende Geriatriedagen, waarvan ik vermoed dat velen van jullie ze met plezier hebben bijgewoond.  Achter de schermen is er op bestuursniveau wel intensief gesproken over de toekomst van de Geriatriedagen, die traditiegetrouw in samenwerking van verschillende verenigingen wordt georganiseerd en inhoudelijk vormgegeven. Dat gebeurt o.a. samen met vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), en de V&VN Afdeling Geriatrie en Gerontologie. Met name het bestuur van de NVKG heeft aangegeven te streven naar een andere opzet en wil in ieder geval één dag exclusief beschikbaar stellen voor de eigen leden, zodat men een groter podium kan bieden voor inhoud die van belang is voor klinisch geriaters en zodat men de opbrengsten uit sponsoring vanuit de farmaceutische industrie kan maximaliseren. 

Wij hebben als bestuur van NVG-KNOWS aangegeven dat het vasthouden aan het multidisciplinaire karakter van de Geriatriedagen, waarbij de inhoud zoveel mogelijk in gezamenlijkheid wordt bepaald, van groot belang is. Dat is onze prioriteit, omdat we menen dat dit uw belangen het beste dient en omdat we vinden dat de uitdagingen rondom een ouder wordende samenleving ook echt interdisciplinaire aandacht vergen. We zullen ons blijven hard maken voor dit perspectief in de toekomstige discussies rondom de opzet van de Geriatriedagen.  

Verder deel ik graag wat nieuws rondom een ander congres. Eerder gaf ik in mijn woordje namens het bestuur al aan dat de discussies rondom de hosting van het internationale congres van de International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) in Amsterdam van start zijn gegaan. Inmiddels is ook het jaar van de hosting bekend: 2026. Tevens is er namens Nederland een president elect benoemd, die vanaf het congres in 2026 het presidentschap van de IAGG op zich zal nemen. Dat is Prof.dr. Bianca Buurman, die voor het eerst in de geschiedenis van de IAGG een verpleegkundig perspectief in het leiderschap van de organisatie brengt.    

Tenslotte wens ik u weer veel genoegen bij het lezen van onze nieuwsbrief. We vernemen graag wat u van de nieuwsbrief vindt en u kunt altijd contact met ons opnemen om dat te laten weten. 

Namens het bestuur van NVG-KNOWS wens ik u een goede gezondheid en prettig ouder worden.