Aanmelden NVG-KNOWS Studiemiddag en ALV

Door: Bestuur NVG-KNOWS

Op 20 mei vinden de ALV en de studiemiddag plaats. Het bestuur van NVG-KNOWS nodigt jullie hier van harte voor uit!

Van 12.30 tot 13.30 uur blikken we zowel terug als vooruit op de activiteiten van onze vereniging tijdens de ALV. Voel je welkom om (actief of passief) te komen deelnemen.

De studiemiddag vindt plaats van 13.45 tot 16.15 uur. Het thema van de middag is ‘Ouderen en laaggeletterdheid’ en we hebben diverse sprekers weten te strikken voor een divers programma met volop interactie.

Wegens het succes van afgelopen jaar en de onzekere periode die voor ons ligt, vinden de activiteiten ook nu weer online plaats. 

Wil je deelnemen, stuur dan uiterlijk 25 april 2022 een e-mail naar: nvg@solcon.nl en geef expliciet aan of je bij de ALV, studiemiddag of beide aanwezig wilt zijn. 

Komt allen!