Minke Nieuwboer: Lectoraat Wijkverpleging

Door: Minke Nieuwboer

Onder de titel ‘Back to the Future; naar een toekomstgerichte wijkverpleging’ zal op 31 maart aanstaande Minke Nieuwboer, lector wijkverpleging, haar intreerede houden als start van het nieuwe lectoraat Wijkverpleging bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Steeds meer ouderen en chronisch zieken die verpleegkundige zorg nodig hebben wonen thuis. Deze zorg is complexer, omdat ouderen vaak meerdere problemen op medisch, psychisch en sociaal gebeid hebben. Dat maakt dat er een uitdaging ligt voor de wijkverpleging om deze zorg deskundig te bieden. Vandaar dus de speciale aandacht voor wijkverpleging. In het lectoraat gaan we aan de slag om praktijkgericht onderzoek te doen, en de verbinding tussen Hogeschool de praktijk te verstevigen. 

Preventie is het overkoepelende thema van het lectoraat: hoe kan de rol van de wijkverpleging als gezondheidsbevorderaar in een interprofessionele setting worden verbreed en verdiept? Daaronder passen een groot aantal subthema’s zoals: ondervoeding, beweging, proactieve zorgplanning, vroeg signalering en het voorkomen van crisis situaties. Deze inhoudelijk thema’s komen ook aan de orde tijdens het minisymposium dat in de middag voorafgaat aan de intreerede op 31 maart a.s. U kunt zich hiervoor  aanmelden via de website van de HAN/ lectoraat wijkverpleging.