Terugblik Geriatriedagen 2022

Door: Ines Mouchaers 

Het NVG-KNOWS heeft drie symposia georganiseerd op de Geriatriedagen 2022. Alle drie op 10 februari. 

  • Voorkomen van Probleemgedrag bij mensen met dementie in verpleeghuizen. De fysieke omgeving verbeteren om probleemgedrag te verminderen. De omstandigheden in de zorg teams verbeteren om probleemgedrag te hanteren. Door: Erica van de Veerdonk, Arnout Siegelaar, Janouk Kosters, Marike Wever, Ria de Vos, Sytse Zuidema,

  • Met verhalen werken aan kwaliteitsverbetering. Door: Aukelien Scheffelaar, Natascha van Spaandonk, Johanna Rutten, Marleen Dohmen, Charlotte van den Eijnde, Gerben Westerhof,

  • Reablement, het nieuwe toverwoord in de ouderenzorg? Op weg naar een actief en betekenisvol leven, thuis en in het verpleeghuis. Door: Silke Metzelthin, Lise Buma, Ines Mouchaers, Stan Vluggen.

Hieronder leest u een korte terugkoppeling over het 3e symposium:

Tijdens de Geriatriedagen 2022 mochten Silke Metzelthin, Lise Buma, Stan Vluggen en Ines Mouchaers namens NVG-KNOWS een symposium verzorgen met als onderwerp “Reablement, het nieuwe toverwoord in de ouderenzorg? Op weg naar een actief en betekenisvol leven, thuis en in het verpleeghuis”. Na een korte introductie omtrent reablement door Silke, presenteerde Lise de resultaten van haar literatuuronderzoek naar internationale reablement interventies waarin ze focust op de effectiviteit van deze interventies op het gebied van ADL functioneren en veelbelovende elementen van deze interventies. Vervolgens presenteerde Ines een reablement programma voor de Nederlandse zorgcontext dat ontwikkeld werd in samenwerking met de partners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. Tot slot deelde Stan zijn ervaringen met het ZELF scholingsprogramma, gebaseerd op de principes van reablement en function focused care, in de verpleeghuiszorg.