Simone de Bruin: Geen beter leven dan een goed leven 

Door: Simone de Bruin

Op 18 november 2021 sprak Simone de Bruin haar lectorale rede uit bij de aanvaarding van het lectoraat Goed leven met Dementie van het Kenniscentrum Gezondheid & Welzijn, Hogeschool Windesheim. In haar rede, getiteld ‘Geen beter leven dan een goed leven’, schetste Simone haar visie op het ondersteunen van een goed leven met dementie. Ook presenteerde zij de onderzoekslijnen van het lectoraat Goed Leven met Dementie. Daarbij pleitte ze voor meer aandacht voor de persoon achter de ziekte dementie, en een focus op wat er wèl kan, in plaats van alleen maar aandacht te hebben voor wat er niet meer kan. Behoud van autonomie, inclusie, participatie, waardigheid, welbevinden en zingeving zijn daarom belangrijke thema’s in het onderzoek van het lectoraat. Op die manier wil het lectoraat ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers een goed leven kunnen blijven leiden, ondanks de uitdagingen en het verdriet die de ziekte met zich meebrengt. De volledige rede in boekvorm lezen? Deze is als PDF-bestand te vinden in de hbo-kennisbank. Terugkijken kan ook.