“Van de oud-voorzitter …”

Door: Ruud Kempen

Van 2015 tot 2021 heb ik gedurende twee termijnen het genoegen gehad te mogen fungeren als voorzitter van NVG-KNOWS (het laatste jaar werd ik helaas gehinderd door ziekte). Ik bedank het bestuur van destijds dat ze mij hebben voorgedragen en de leden dat ze me tijdens de algemene ledenvergadering van 2015 hebben verkozen tot voorzitter. In deze periode is het bestuur diverse keren van samenstelling veranderd. Ik heb het bestuurswerk in deze hele periode erg leuk gevonden, met name omdat iedereen altijd erg enthousiast was en de samenwerking prima is verlopen.

Toen ik aantrad als voorzitter heb ik me voorgenomen om in ieder geval twee zaken te realiseren. Omdat ik de vereniging primair zie als een netwerk van professionals die zich bezighouden met gerontologie, wilde ik graag de leden actiever bij de vereniging betrekken. In feite was daarmee al een start gemaakt met de bestuursleden van destijds. Wat er al was waren het Nationaal Congres, de Geriatriedagen, de Studiemiddagen, de prijzen en de Nieuwsbrief, maar dit waren activiteiten die met name bestuursleden bestierden. In de afgelopen jaren zijn door het enthousiasme van het hele bestuur tal van zaken ontwikkeld waarbij ook niet-bestuursleden waren betrokken. Ik denk onder andere aan de bijeenkomsten van de School of Gerontology, de (online) seminars, het buddy programma, de LinkedIn-pagina, en de vernieuwde opzet van de Nieuwsbrief. Ik zie dit als een hele mooie ontwikkeling.

Ten tweede was er een plan om het Wereldcongres van de International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) naar Nederland te halen. In 2013 was door het bestuur van destijds een poging gedaan, maar deze is helaas niet gelukt. In 2017 zijn we er tijdens het IAGG Wereldcongres in San Francisco wel in geslaagd om - ondanks sterke concurrentie van de verenigingen in Spanje en Italië – het Wereldcongres in 2025 naar Amsterdam te halen. Ik denk dat dit een enorme kans is om de Gerontologie (inter)nationaal flink op de kaart te zetten!

Een uitdaging blijft de aanwas van nieuwe leden. In een tijd waarin mensen hun informatie ook vooral online vergaren hebben verenigingen het soms lastig. Echter, de netwerkfunctie die ik al noemde kan hiermee niet worden vervangen. Ik roep u daarom ook op om personen in uw omgeving te blijven stimuleren om lid te worden van onze mooie vereniging.

Ik wens het bestuur en de vereniging het allerbeste met hun activiteiten.