Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

Door: Hanneke Donkers

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie kent vanaf september 2021 de volgende vijf rubrieken: Wetenschappelijk artikel, Klinische les, Praktijkvragen, Opinie en Voor u gesignaleerd. Deze rubrieken worden toegelicht in de vernieuwde auteursrichtlijnen die u kunt raadplegen via www.tvgg.nl. Deze september uitgave van TGG bevat bijdragen in vier van deze rubrieken. 

Wetenschappelijk artikel - Zorg voor … delen
Een kwalitatief artikel naar de ervaringen van onderzoekers die betrokken waren bij het proces van data delen. Dit betreft data uit het TOPICS-MDS project, waarin onderzoeksdata uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) grootschalig werd verzameld, beheerd en hergebruikt.  

Wetenschappelijk artikel - Evalueren van kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen
in dit artikel worden de ontwikkeling,  inhoud en toepassingsmogelijkheden van twee instrumenten beschreven: de Adult Social Care Outcomes Toolkit (Nederlandstalige versie, ASCOT-NL) en de Extended Quality of Life Tool (EQLT).

Klinische les - Uitstel van accurate diagnose tijdens de COVID-19 pandemie
In deze klinische les staat het uitgesteld diagnostisch proces van een uitgebreide invasieve Staphylococcus aureus infectie bij een fragiele patiënte met een totale heupprothese centraal.

Voor u gesignaleerd - Verstoorde microcirculatie en verhoogde bloedsuikerwaarde verhogen kans op depressie op latere leeftijd
Dit promotieonderzoek van psycholoog Anouk Geraets draagt bij aan een beter inzicht in de biologische oorzaken van depressie. 

Opinie - Menswaardig leven met dementie
John Ekkerink: ‘’Ruim 35 jaar ben ik als psycholoog werkzaam geweest in de zorg voor mensen met dementie. Met velen van hen mocht ik een stukje meelopen op hun reis door het leven met dementie. Zij hebben mij geleerd dat er leven is na de diagnose dementie. Naast lijden ook kwaliteit van leven.’’ 

Wilt u de nieuwste TGG uitgave ieder kwartaal rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief.