Simone de Bruin: Lectoraat Goed Leven met Dementie

Door: Simone de Bruin

Na 11 plezierige jaren bij het RIVM, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Sinds 1 januari 2021 werk ik als Lector Goed Leven met Dementie bij Hogeschool Windesheim. Heel leuk om nu op een plek te werken waarbij ik dichter bij de praktijk sta dan toen ik bij het RIVM werkte. 

Met ons onderzoek hopen wij bij te dragen aan een goed leven met dementie, zowel voor mensen met dementie als hun mantelzorgers. Wij vinden het daarom belangrijk dat er naast de uitdagingen die dementie met zich meebrengt, ook aandacht is voor wat er wél kan. Dat betekent aandacht voor behoud van autonomie, inclusie, participatie, waardigheid, welbevinden en zingeving. 

Bij het lectoraat doen wij praktijkgericht onderzoek waarmee wij zowel de beroepspraktijk als het onderwijs hopen te vernieuwen. In ons onderzoek laten we ons leiden door vragen en behoeften uit de praktijk, bijvoorbeeld van zorgprofessionals, bestuurders, ouderen, mantelzorgers, of mensen met dementie. Samen met deze verschillende partijen geven wij ons onderzoek vorm, en kijken we of en wat er veranderd of verbeterd kan worden in de praktijk. Tegelijkertijd kijken we altijd hoe we nieuwe inzichten uit onderzoek een plek kunnen geven in onderwijs, bijvoorbeeld in de Minor Goed Leven met Dementie. Daarmee houden we ook het onderwijs actueel. 

De vraagstukken waaraan wij binnen het lectoraat werken, vallen onder drie onderzoekslijnen:  1. De betekenis van een goed leven met dementie; 2. Innovaties in de leef- en zorgomgeving en 3. Toegang tot en afstemming van zorg en ondersteuning. Op onze website kunnen jullie meer informatie vinden over de concrete projecten binnen deze onderzoekslijnen. 

Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van een Learning Community Goed Leven met Dementie. Dit is een samenwerkingsverband waarin wij met verschillende partijen (o.a. bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, zorg- en welzijnsprofessionals, (vertegenwoordigers van) mensen met dementie, mantelzorgers, hogeschooldocenten en onderzoekers) willen werken aan goede dementiezorg in de regio.