Promotieonderzoek: Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek

Door: Anne Esther Marcus-Varwijk

Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek

In mijn proefschriftPerspectives on health and health promotion in community-dwelling older people: a mixed-methods study” onderzocht ik factoren die de gezondheid van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren en mogelijk kunnen voorkomen. Het ging in dit onderzoek om ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid en ziekte.

Om te kijken hoe thuiswonende ouderen het best geholpen kunnen worden, hebben we gekeken naar de Consultatiebureaus voor Ouderen (CvO). In deze interventie gingen ouderen in gesprek met een wijkverpleegkundige en werd er gekeken naar de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de oudere. In het eerste consult besprak de verpleegkundige de resultaten met de oudere, met motiverende gespreksvoering als ondersteunende techniek voor gedragsverandering. Optioneel kon de verpleegkundige de oudere ook doorverwijzen naar de huisarts. De gezondheid van de ouderen die meededen aan de Consultatiebureaus verbeterde echter niet ten opzichte van de controlegroep.

Ook onderzochten we hoe ouderen tegen hun leven en gezondheid aankijken door middel van interviews. Dat leverde een aantal mooie inzichten op. Ten eerste: Ouderen proberen vaak te leven vanuit acceptatie van wat ze nog wel of niet kunnen. Een tweede inzicht: Een vertrouwensrelatie met de zorgverlener wordt uitermate belangrijk gevonden. En ten derde: bleek dat ouderen hun eigen gezondheid anders inschatten dan gezondheidsprofessionals. Een aantal belangrijke ontdekkingen, want deze inzichten geven richting om de zorgbehoefte in de toekomst goed af te stemmen op en in samenspraak met de ouderen zelf.

Mocht u interesse hebben in mijn proefschrift dan stuur ik die graag aan u toe, u kunt mij bereiken via: a.marcus-varwijk@windesheim.nl

Curriculum Vitae

Anne Esther Marcus-Varwijk (1985) studeerde Gezondheid en Maatschappij in Wageningen. Het promotieonderzoek was onderdeel van een samenwerking tussen het UMCG (Interne Geneeskunde en het SHARE instituut), Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.