NVG-KNOWS lid stelt zich voor

Door: Chloe Butler - Projectleider Seniorenwerk, Stichting Welzijn Lochem & PhD student, Universiteit voor Humanistiek. 

Ik ben 28 jaar oud en woon in Deventer. Ik kom uit Ierland en woon nu ruim zes jaar in Nederland. Mijn achtergrond ligt in maatschappelijk werk in Ierland. Ik heb verder gestudeerd bij ‘European Public Health’ in Maastricht Universiteit en ben afgestudeerd met een master in ‘Social Policy and Public Health’ in Utrecht Universiteit.

Als tiener heb ik een paar jaar bij mijn grootouders gewoond. Van jongs af aan waren zij altijd zeer betrokken bij mijn leven. Ik was opgegroeid met een positieve kijk op ouder worden  en mijn grootouders blijven voor mij een sterke invloed en inspiratie. Ik kwam er snel achter dat mijn visie op ouder worden niet breed gedeeld is in de samenleving. Dit wekte mijn interesse in Gerontologie. 

Sinds twee jaar werk ik bij Stichting Welzijn Lochem. Met het combineren van mijn onderzoek en mijn werk, richt ik mij op het versterken van veerkracht tijdens levensgebeurtenissen die vaak voorkomen in het latere leven. 
Veerkracht is een populaire term aan het worden. Met een kritisch gerontologisch perspectief kijkt mijn onderzoek naar alledaagse ervaringen van veerkracht bij senioren, en vergelijkt dit met hoe de term wordt gebruikt in onderzoek, sociaal beleid en praktijk. Ik hoop dat het onderzoek bijdraagt tot een begrip van veerkracht dat aansluit bij de werkelijkheid van senioren.

Wat ik verwacht van NVG-KNOWS is een platform waar onderzoekers en professionals elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken vanuit een gedeelde visie op de waarde van ouder worden, om zo gerontologisch onderzoek en praktijk te versterken.