November

Promotieonderzoek: Onvrijwillige zorg bij thuiswonende mensen met dementie

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Onvrijwillige zorg bij thuiswonende mensen met dementie De zorg voor mensen met dementie die thuis wonen kent veel uitdagingen en dilemma’s. Is het veilig als iemand met dementie nog autorijdt, of moeten we de autosleutels afnemen? Dit soort dilemma’s kunnen leiden tot onvrijwillige zorg: zorg waar de cliënt geen toestemming voor geeft en/of zich tegen verzet. Hierbij kunt u denken aan gedwongen zorg (o.a. iemand gedwongen wassen of gedwongen toedienen van voeding of vocht), het gebruik van psychotrope medicatie, en het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals een bedrek.

Lees verder

Promotieonderzoek: Ruimte voor Zorg

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Ruimte voor Zorg Op 17 maart 2021 verdedigde gezondheidswetenschapper Katya Sion haar proefschrift getiteld ‘Connecting Conversations. Experienced quality of care from the resident’s perspective: a narrative method for nursing homes’ aan de universiteit Maastricht.

Lees verder

Promotieonderzoek: Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek In mijn proefschrift “Perspectives on health and health promotion in community-dwelling older people: a mixed-methods study” onderzocht ik factoren die de gezondheid van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren en mogelijk kunnen voorkomen. Het ging in dit onderzoek om ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid en ziekte.

Lees verder

Hilde Verbeek: Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen

(20 November, 2021)
Hilde Verbeek: Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen. Op vrijdag 9 juli hield ik mijn oratie “Een huis, een thuis?” ter aanvaarding van de leerstoel “Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen” aan de Universiteit Maastricht. Deze leerstoel richt zich met name op innovatieve woonzorgomgevingen en wordt mede mogelijk gemaakt door MeanderGroep Zuid-Limburg.

Lees verder

Simone de Bruin: Lectoraat Goed Leven met Dementie

(20 November, 2021)
Simone de Bruin: Lectoraat Goed Leven met Dementie Na 11 plezierige jaren bij het RIVM, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Sinds 1 januari 2021 werk ik als Lector Goed Leven met Dementie bij Hogeschool Windesheim. Heel leuk om nu op een plek te werken waarbij ik dichter bij de praktijk sta dan toen ik bij het RIVM werkte. 

Lees verder

Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

(20 November, 2021)
Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie kent vanaf september 2021 de volgende vijf rubrieken: Wetenschappelijk artikel, Klinische les, Praktijkvragen, Opinie en Voor u gesignaleerd. Deze rubrieken worden toegelicht in de vernieuwde auteursrichtlijnen die u kunt raadplegen via www.tvgg.nl. Deze september uitgave van TGG bevat bijdragen in vier van deze rubrieken. 

Lees verder

Oproep REMIND studie

(20 November, 2021)
Oproep REMIND studie Deelnemers gezocht voor het testen van REMIND: veerkrachtmonitor voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Lees verder

Oproep congrescommissie Nationaal Gerontologiecongres 2022

(20 November, 2021)
Oproep congrescommissie Nationaal Gerontologiecongres 2022 Vind jij het leuk om actief mee te denken over de opzet van het nationaal gerontologiecongres 2022 en inspraak te hebben in het programma? Meld je dan aan om deel te nemen aan de congrescommissie.

Lees verder

NVG-KNOWS ALV + Studiemiddag: Terugblik

(20 November, 2021)
NVG-KNOWS ALV + Studiemiddag: Terugblik Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 28 mei en deze werd gevolgd door de studiemiddag met het thema “Leefomgeving & Gezondheid van Ouderen”. Eén van de doelen van de ALV is om de leden te informeren over de belangrijkste activiteiten van de vereniging in het voorafgaande jaar en de financiële situatie van de vereniging.

Lees verder

NVG-KNOWS lid stelt zich voor

(20 November, 2021)
NVG-KNOWS lid stelt zich voor Ik ben 28 jaar oud en woon in Deventer. Ik kom uit Ierland en woon nu ruim zes jaar in Nederland. Ik heb verder gestudeerd bij ‘European Public Health’ in Maastricht Universiteit en ben afgestudeerd met een master in ‘Social Policy and Public Health’ in Utrecht Universiteit.

Lees verder

Nieuw NVG-KNOWS bestuurslid stelt zich voor

(19 November, 2021)
Nieuw NVG-KNOWS bestuurslid stelt zich voor Sinds mei hebben we een nieuw bestuurslid! Mijn naam is Josanne Huijg en ik werk als senior onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Sinds een paar jaar geef ik leiding aan diverse activiteiten binnen het speerpunt Betekenisvol ouder worden. Doel van de activiteiten is om mensen kansen te bieden om hun leven te leiden zoals zij dat graag willen en de persoon te zijn die ze willen zijn, ondanks toenemende kwetsbaarheid.

Lees verder

“Van de oud-voorzitter …”

(19 November, 2021)
“Van de oud-voorzitter …” Van 2015 tot 2021 heb ik gedurende twee termijnen het genoegen gehad te mogen fungeren als voorzitter van NVG-KNOWS (het laatste jaar werd ik helaas gehinderd door ziekte). Ik bedank het bestuur van destijds dat ze mij hebben voorgedragen en de leden dat ze me tijdens de algemene ledenvergadering van 2015 hebben verkozen tot voorzitter. In deze periode is het bestuur diverse keren van samenstelling veranderd.

Lees verder

Woordje van het bestuur

(15 November, 2021)
Woordje van het bestuur Beste NVG-KNOWS leden, Ik hoop dat jullie een mooie zomer achter de rug hebben, en het werk weer vol energie hebben opgepakt. Eerder dit jaar sprak Eric Schoenmakers in het woordje van het bestuur de hoop uit dat we elkaar in 2021 weer fysiek zouden treffen. Ontmoeting is immers een belangrijke waarde van NVG-KNOWS. Het doet mij enorm veel plezier dat deze wens in vervulling is gegaan.

Lees verder