Woordje van de voorzitter

Door: Martijn Huisman

Geachte NVG-KNOWS leden,

Deze nieuwsbrief begint traditiegetrouw met een woordje vanuit het bestuur en specifiek van de voorzitter. In de afgelopen nieuwsbrieven bent u kort op de hoogte gehouden van de situatie van Ruud van Kempen (voormalig voorzitter). Ruud is helaas langdurig (lichamelijk) ziek en kan daardoor helaas nog geen werkzaamheden verrichten. Het bestuur is op zoek gegaan naar iemand die het stokje kan overnemen. In eerste instantie was dit van tijdelijke aard, maar in de afgelopen ALV op vrijdag 28 mei heb ik het stokje definitief van Ruud over mogen nemen. Ik introduceer mijzelf verderop in deze nieuwsbrief nog eventjes persoonlijk.

Er is afgelopen tijd een hoop gebeurd en we zijn verheugd om daarover terug te koppelen in de nieuwsbrief. Daarbij gaat het traditiegetrouw over de Geriatriedagen die eerder dit jaar plaatsvonden in februari. Daarnaast kunt u lezen over onze succesvolle seminar series, die we in het afgelopen jaar hebben georganiseerd en over het buddy project dat we in september 2020 zijn gestart. Dat zijn leuke en stimulerende activiteiten gebleken, waar het bestuur trots op is. En dat willen we graag met u delen. 

Ook in de rest van 2021 staan er vervolgens weer spannende activiteiten op het programma. Onlangs vond de ALV plaats, en de daaraan gekoppelde studiemiddag en de vijfde Prof. Dr. D.L. Knooklezing. Verder vragen we uw aandacht voor ons Gerontologiecongres dat zal plaatsvinden op 15 oktober. Het wordt een ‘congres-light’, zodat we zeker weten dat het door kan gaan, wat de situatie rondom besmettingen, N-de coronagolf, vaccinatiegraad en dergelijke ook is. Uiteraard hopen we u daar allemaal te verwelkomen. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Wat ik verder nog kan mededelen is dat we inmiddels ook zijn gestart met de discussies over de hosting van het internationale congres van de International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), dat over enkele jaren in Amsterdam zal plaatsvinden. De uitverkiezing van Amsterdam als locatie van het congres is tot stand gekomen door initiatief van Ruud Kempen. Het zal plaatsvinden na het 22e Wereldcongres van de IAGG in Buenos Aires, maar exact wanneer…, dat is nog een beetje de vraag. Zoals u zich kunt voorstellen heeft de corona situatie ook invloed op de planning van de IAGG congressen, te beginnen met die van het wereldcongres in Buenos Aires. De timing van het congres in Argentinië heeft vervolgens weer invloed op de timing van het congres in Amsterdam. We houden u uiteraard van de ontwikkelingen eens af en toe op de hoogte.

We vernemen graag wat u van onze nieuwsbrief vindt en u kunt contact met ons opnemen om dat te laten weten.

Namens het bestuur van NVG-KNOWS wens ik u een goede gezondheid,

Martijn Huisman