Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

Dit eerste TGG-nummer van 2021, jaargang 52, opent met een empirisch artikel dat de ervaringen van (zorg)medewerkers tijdens een COVID-19 uitbraak beschrijft, en uitslagen van serologische testen die zijn afgenomen bij medewerkers. Het betreft medewerkers van een verpleeghuis dat tijdens de eerste COVID-19 golf hard getroffen is. 

De uitbraak van COVID-19 en haar impact op ouderen en andere kwetsbare mensen onderstreept het belang van Advance Care Planning (ACP), aldus het commentaar uit deze TGG-editie getiteld: De rol van de verzorgende en verpleegkundige in het advance care planning proces. 

Daarnaast vindt u een kwalitatief artikel naar de ervaringen met fysieke en sociale participatie van thuiswonende ouderen met geheugenproblemen. 

Wie denkt er nog aan tuberculose? Dat is de titel van de klinische les uit deze editie. Het betreft een casus van een oudere patiënt die overleed na reactivatie van latente tuberculose. 

Zoals elk jaar sluit de maart uitgave af met de abstracts van de BVGG (Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie) wintermeeting. Deze 44e editie vond voor het eerst volledig digitaal plaats.