Tijdschrift Gerõn

Een greep uit de artikelen die in Gerõn 1 2021 zijn verschenen. De gehele edities zijn terug te vinden op www.gerontijdschrift.nl

De kracht van voorbeelden - Over existentiële weerbaarheid

Door: Door Joachim Duyndam

Goed voorbeeld doet goed volgen, zegt het spreekwoord. In deze bijdrage onderzoek ik hoe het volgen van goede voorbeelden ons weerbaar kan maken. Existentieel weerbaar. Dan gaat het om weerbaarheid die op een of andere manier wezenlijk verbonden is met onze existentie, ons bestaan, ons leven. Op wélke manier – daarover gaat dit artikel.

Betekenisvolle relaties als essentiële zingevingsbron bij het ouder worden

Door: Anja Machielse

Relaties met partner, familie en vrienden zijn de belangrijkste bron van zingeving voor ouderen. De behoefte aan diepgaande emotionele contacten is vooral van belang bij het omgaan met existentiële vragen en het opmaken van de balans van het leven. Mensen die geen betekenisvolle relaties meer hebben, verliezen ook het vermogen om het leven zinvol te maken.

Ouderen, wonen en Covid-19 - Meer woonkwaliteit nodig

Door: Daniëlle Harkes, Yvonne Witter

Meer ruimte in woongebouwen en woonomgeving, langer thuis wonen, kleinschalige woonzorgvoorzieningen in en voor de buurt, de toepassing van technologie om zelfstandigheid te ondersteunen, het belang van ontmoeting en contact. Dat zijn de belangrijkste thema’s uit onze inventarisatie onder architecten, ouderen en ontwikkelaars tijdens de eerste lockdown vanwege Covid-19. In het voorjaar 2020 vroegen we partners van het platform ZorgSaamWonen naar hun inzichten over het wonen van ouderen in relatie tot Covid-19 en andere infectieziekten. In dit artikel gaan we in op deze thema’s en schetsen een beeld van een gezonde woontoekomst van ouderen.

Verder lezen?    

Wil je deze én andere artikelen helemaal lezen? Je kunt deze terugvinden op de website van Gerõn: www.gerontijdschrift.nl. Met deze digitale versie heeft iedereen toegang tot de edities en artikelen die ieder kwartaal verschijnen. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.