Promotieonderzoek: "Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?"

Door: Annerieke Stoop

Thuiswonende ouderen krijgen vaak ondersteuning van veel verschillende zorg- en hulpverleners. De onderlinge samenwerking en afstemming verloopt niet altijd goed. In Europa werken steeds meer zorg- en hulpverleners en/of organisaties samen in initiatieven (netwerken) op het gebied van integrale ouderenzorg om de samenhang te bevorderen. Hoewel de initiatieven er vaak veelbelovend uitzien, is de praktijk weerbarstig en ontbreekt nog veel kennis over integrale ouderenzorg. Om deze kennis te vergroten stond de volgende onderzoeksvraag centraal in het proefschrift van Annerieke Stoop: hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?

Voor dit promotieonderzoek werd onder andere gebruikt van data uit het EU-project SUSTAIN. Veertien initiatieven in zeven Europese landen gingen aan de slag om de bestaande praktijk van integrale zorg te verbeteren. De initiatieven verschilden veel van elkaar op allerlei vlakken. Ondanks de verschillen tussen de initiatieven, ondervonden ze vergelijkbare moeilijkheden en hadden ze vergelijkbare ambities om de zorg en ondersteuning verder te verbeteren. De resultaten uit dit proefschrift laten zien dat er nog verschillende uitdagingen voor ons liggen. In de eerste plaats een betere samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals onderling en tussen de zorgprofessionals en de ouderen en hun families. In de tweede plaats het centraal stellen van de wensen en voorkeuren van de ouderen in hun zorg en ondersteuning. Zorgverleners hebben soms namelijk een ander beeld van de behoeften van een oudere dan zij zelf.

De bevindingen uit het proefschrift zijn grotendeels gebaseerd op EU-onderzoeksprojecten. Dat biedt verschillende methodologische uitdagingen, maar daarnaast ook een mooie kans aan landen en regio’s in Europa om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaars inzichten over de zorg voor ouderen. Ook als onderzoeker was het een bijzondere ervaring om samen te werken met andere onderzoekers in Europa en te leren van elkaars kennis en expertise!

Annerieke Stoop promoveerde op 30 oktober 2020. Haar proefschrift vindt u hier.