NVG-KNOWS voorzitter stelt zich voor

Door: Martijn Huisman

Mijn naam is Martijn Huisman. Sinds enkele jaren werk ik als hoogleraar Epidemiologie van de Veroudering bij het Amsterdam UMC (Afdeling Epidemiology and Data Science) en de Vrije Universiteit (Afdeling Sociologie). Mijn onderzoek vindt voornamelijk plaats binnen het kader van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, waar ik wetenschappelijk directeur van ben. Omdat dit een multidisciplinair onderzoek is, houd ik me ook met verschillende thema’s bezig in mijn onderzoek. Persoonlijke interesse ligt wel voor een belangrijk deel bij het thema ‘veerkracht’, oftewel: ‘resilience’. Daarbij gaat het over de vraag hoe ouderen erin slagen goed te blijven functioneren ondanks tegenslagen en gezondheidsproblemen. Wat ik leuk vind is de samenwerking met sociale en medische wetenschappers, die vanuit verschillende perspectieven proberen de raadsels van de ouder wordende mens op te lossen.

Het is een voorrecht om als voorzitter van onze vereniging te mogen bijdragen aan het beleid en strategische keuzes; dus iets waar ik zeer naar uitkijk. Vooral ook omdat ik de andere bestuursleden heb leren kennen (of al langere tijd kende) als enthousiaste, hardwerkende en fijne collega’s, die hart hebben voor ons vakgebied en onze vereniging. En niet te vergeten, voor de situatie van ouderen in Nederland. Ik zal als bestuurslid gaan letten op mogelijkheden om als vereniging bij te dragen aan maatschappelijke debatten en vraagstukken rondom veroudering en ouderenzorg.