NVG-KNOWS Studiemiddag + ALV (terugblik)

Door: Martijn Huisman

Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 28 mei en deze werd gevolgd door de studiemiddag met het thema “Leefomgeving & Gezondheid van Ouderen”. Eén van de doelen van de ALV is om de leden te informeren over de belangrijkste activiteiten van de vereniging in het voorafgaande jaar en de financiële situatie van de vereniging. De ALV van dit jaar stond impliciet in het teken van stroming. Dit jaar werd er namelijk afscheid genomen van twee zeer dierbare bestuursleden, die beiden een lange geschiedenis hebben bij de vereniging en zich jarenlang met overgave hebben ingezet voor ons wel en wee: Ruud Kempen en Susan Picavet. Daarnaast werd er gestemd over de toetreding van nieuwe kandidaat leden van het bestuur. Geraldine Visser en Josanne Huijg werden verkozen tot nieuwe leden van het bestuur. Ikzelf werd verkozen tot nieuwe voorzitter [bedankt!]. Zowel Ruud als Susan werden in het zonnetje gezet, toegesproken en bedankt voor hun betrokkenheid en inzet voor onze vereniging. Zij dragen vanaf die 28e mei – hopelijk af en toe nog eens bewust - de eeuwigdurende dankbaarheid van de leden voor hun inzet met zich mee.

De studiemiddag was vervolgens een plezier om bij te wonen en voor te zitten. Aan de actualiteit van het thema leefomgeving kan niets worden afgedaan, zeker in een tijd waarin mensen nog eens meer aan huis en de directe leefomgeving gebonden zijn. Dankzij de organisatie, de boeiende sprekers en het geëngageerd publiek was de middag boeiend, stimulerend en verbindend. Een attente toets aan de middag was het pakketje dat deelnemers aan de studiemiddag kregen opgestuurd van de organisatie, met een theezakje, stuk chocola en een zakje nootjes. Het bracht de tongen los. Hoogtepunt was de Knooklezing, die werd verzorgd door Joost van Hoof. Joost sprak over zijn ervaringen met Age-friendly City Den Haag, één van de tientallen steden wereldwijd die deel uitmaken van het netwerk van Age-friendly steden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De presentaties van Mariëlle Beenackers, Martin Chaigneau en Marijke van Aert boden voorafgaand respectievelijk inzicht in het perspectief van de wetenschappelijk onderzoeker, de gemeente en de ouderen op het thema van leefomgeving en gezondheid van ouderen. Door de aandacht voor de verschillende perspectieven op het thema heeft de studiemiddag bereikt dat de aanwezigen de rol van de leefomgeving in het dagelijks leven van ouderen nog beter begrijpen.