Een inkijkje in de master "Healthy Ageing" van Fontys Hogescholen

Door: Fenna Rooijakkers, Eric Schoenmakers

Sinds 2019 biedt Fontys Hogescholen de masteropleiding Healthy Ageing. Demografische ontwikkelingen dagen ons uit anders na te denken over gezondheid. We moeten langer thuis wonen, langer doorwerken, meer participeren en zijn ‘in transitie van een systeem van ziekte en zorg naar een systeem van gezondheid en gedrag’. Deze en andere ontwikkelingen vragen om professionals met kennis over healthy aging die transities in het gezondheidsdomein kunnen vormgeven en begeleiden.

Docent Eric Schoenmakers: De opleiding wordt gevolgd door studenten die in hun (toekomstige) werk geconfronteerd worden met complexe vraagstukken betreffende gezondheid in een ouder wordende samenleving. Zij leren over gezondheid, veroudering, implementeren, onderzoek doen, etc. De verschillende achtergronden die studenten meebrengen vanuit hun werk, bijvoorbeeld uit de zorg, het welzijn of het beweegdomein maken dat er een mooie mogelijkheid is tot interdisciplinair leren. 

Een belangrijk onderdeel van de opleiding betreft het innovatieonderzoek. In opdracht van een praktijkorganisatie analyseren studenten een verondersteld probleem, zetten zij een innovatie op en onderzoeken zij deze innovatie.

Student Fenna Rooijakkers: Mijn onderzoek doe ik bij woonzorggroep Vitalis Berckelhof. Zij bieden intramurale zorg aan bewoners en activiteiten en dagbesteding aan zowel eigen bewoners als wijkbewoners. De bewoners komen maar weinig in de wijk. De bewoners willen graag meer gebruik maken van de wijk, maar weten niet wat deze te bieden heeft. Dat is een probleem waar zowel organisaties uit de wijk als de medewerkers iets aan willen veranderen. Daarom ga ik met een kleine groep bewoners, team welzijn van de Berckelhof en organisaties uit de wijk, de wijk inzichtelijk maken voor bewoners, zodat zij hun netwerk uitbreiden in de wijk en meer variatie hebben in hun sociale contacten. 

De Hanze Hogeschool biedt een eigen variant van de opleiding. Wil je meer weten over de master Healthy Ageing? Kijk op de website of neem contact op e.schoenmakers@fontys.nl.