Juni

NVG-KNOWS voorzitter stelt zich voor

(1 Juni, 2021)
NVG-KNOWS voorzitter stelt zich voor Mijn naam is Martijn Huisman. Sinds enkele jaren werk ik als hoogleraar Epidemiologie van de Veroudering bij het Amsterdam UMC (Afdeling Epidemiology and Data Science) en de Vrije Universiteit (Afdeling Sociologie). Mijn onderzoek vindt voornamelijk plaats binnen het kader van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, waar ik wetenschappelijk directeur van ben.

Lees verder

Woordje van de voorzitter

(1 Juni, 2021)
Woordje van de voorzitter Geachte NVG-KNOWS leden, Deze Nieuwsbrief begint traditiegetrouw met een woordje vanuit het bestuur en specifiek van de voorzitter. In de afgelopen Nieuwsbrieven bent u kort op de hoogte gehouden van de situatie van Ruud van Kempen (voormalig voorzitter). Ruud is helaas langdurig (lichamelijk) ziek en kan daardoor helaas nog geen werkzaamheden verrichten.

Lees verder

NVG-KNOWS leden stellen zich voor

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS leden stellen zich voor In deze Nieuwsbrief stellen Sanne van Kessel, Customer Success Manger bij Compaan (links op de foto) en Simone Kok, toegepast gerontoloog (rechts op de foto) zich voor!

Lees verder

NVG-KNOWS Gerontologiecongres 2021 - "Ageing in a big data world" (save the date)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS Gerontologiecongres 2021 - "Ageing in a big data world" (save the date) ‘Data’ vormt een steeds belangrijkere rol in alle aspecten van ons werk als gerontoloog. Nieuwe databronnen en technologieën veranderen ons werk als professional in de gerontologie. De vernieuwende rol van (big) data staat centraal tijdens het NVG-KNOWS gerontologiecongres 2021 wat op 15 oktober van 13.00u tot 17.00u plaats zal vinden in de Domstad in Utrecht.

Lees verder

NVG-KNOWS seminar series - “Ouder worden in een veranderende samenleving” (terugblik)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS seminar series - “Ouder worden in een veranderende samenleving” (terugblik) Op vrijdag 26 februari vond het tweede online seminar van NVG-KNOWS plaats met als thema “ouder worden in een veranderende samenleving”. De seminar was met bijna 50 aanwezigen drukbezocht. Tijdens het seminar stonden twee veranderingen in de samenleving centraal, namelijk “corona” en “diversiteit” met een link naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Lees verder

NVG-KNOWS buddy programma - "Even uit je eigen bubbel"

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS buddy programma - "Even uit je eigen bubbel" “Even uit je eigen bubbel”. Dat zegt Chloe Butler als reactie op mijn vraag hoe zij het vindt om Gerontology Buddy’s te zijn. Sinds het begin van 2021 zijn wij aan elkaar verbonden. We kenden elkaar al wel via stage van één van mijn studenten en een congres en ik volgde nieuwsgierig haar berichten op LinkedIn over haar promotietraject naar veerkracht aan de Universiteit van Humanistiek dat ze vorig jaar september startte.

Lees verder

NVG-KNOWS Studiemiddag + ALV (terugblik)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS Studiemiddag + ALV (terugblik) Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 28 mei en deze werd gevolgd door de studiemiddag met het thema “Leefomgeving & Gezondheid van Ouderen”. Eén van de doelen van de ALV is om de leden te informeren over de belangrijkste activiteiten van de vereniging in het voorafgaande jaar en de financiële situatie van de vereniging.

Lees verder

Geriatriedag 2021 (terugblik)

(25 Juni, 2021)
Geriatriedag 2021 (terugblik) Op donderdag 11 februari vond de Geriatriedag 2021 plaats. De AWO Limburg organiseerde een NVG-KNOWS symposium over de monitor van de verruiming van de corona-bezoekregeling in verpleeghuizen. Ruim 50 mensen namen – dit jaar online – deel aan dat symposium.

Lees verder

Dialoognota Ouder Worden 2020-2040

(25 Juni, 2021)
Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 Waardigheid & trots heeft begin 2021 een conceptversie van de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 gepubliceerd als input voor een brede veldraadpleging. NVG-KNOWS heeft gereageerd op deze nota. Benieuwd naar de volledige reactie? Deze leest u op onze website.

Lees verder

Tijdschrift Gerõn

(25 Juni, 2021)
Tijdschrift Gerõn In deze Nieuwbrief vind je een greep uit de artikelen die in Gerõn 1 2021 zijn verschenen. De gehele edities zijn terug te vinden op www.gerontijdschrift.nl De kracht van voorbeelden - Over existentiële weerbaarheid. Goed voorbeeld doet goed volgen, zegt het spreekwoord. In deze bijdrage onderzoek ik hoe het volgen van goede voorbeelden ons weerbaar kan maken. Existentieel weerbaar.

Lees verder

Een inkijkje in de master "Healthy Ageing" van Fontys Hogescholen

(25 Juni, 2021)
Een inkijkje in de master "Healthy Ageing" van Fontys Hogescholen Sinds 2019 biedt Fontys Hogescholen de masteropleiding Healthy Ageing. Demografische ontwikkelingen dagen ons uit anders na te denken over gezondheid. We moeten langer thuis wonen, langer doorwerken, meer participeren en zijn ‘in transitie van een systeem van ziekte en zorg naar een systeem van gezondheid en gedrag’.

Lees verder

Promotieonderzoek: "Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?"

(25 Juni, 2021)
Promotieonderzoek: "Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?" Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren? Thuiswonende ouderen krijgen vaak ondersteuning van veel verschillende zorg- en hulpverleners. De onderlinge samenwerking en afstemming verloopt niet altijd goed. In Europa werken steeds meer zorg- en hulpverleners en/of organisaties samen in initiatieven (netwerken) op het gebied van integrale ouderenzorg om de samenhang te bevorderen.

Lees verder