Van het Bestuur

Beste NVG-KNOWS leden,

Hopelijk gaat het goed met jullie. Corona en de coronamaatregelen nemen nog altijd een grote plaats in onze levens en onze samenleving in. Dat beïnvloedt ons dagelijks leven, ons werk, en ook onze vereniging. Ontmoeting is altijd de kracht geweest van NVG-KNOWS. Dat hebben we dit jaar helaas enkel online kunnen realiseren. We hopen dat 2021 ons meer gelegenheid zal bieden  om elkaar te ontmoeten, kennis te kunnen delen en samen het kennisnetwerk NVG-KNOWS te vormen.

Ik begin graag met goed nieuws. Het bestuur van NVG-KNOWS had nog een vacature open staan. Hiervoor heeft Geraldine Visser zich gemeld. Met heel veel plezier willen wij haar per 2021 laten toetreden tot het bestuur. Later in deze nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. Nieuwe bestuursleden worden officieel volgens onze statuten in de algemene ledenvergadering benoemd. Daar willen we echter niet op wachten en graag laten we daarom Geraldine, ook met uw goedkeuren, alvast van start gaan in haar bestuursrol. Minder goed nieuws op persoonlijk vlak vanuit het bestuur is dat Ruud Kempen, de voorzitter van de vereniging nog altijd afwezig is vanwege langdurige ziekte. Daar staan wij als bestuur en vereniging regelmatig bij stil. Het houdt ons bezig. Wij wensen hem en de mensen om hem heen het allerbeste toe.

De afgelopen periode heeft NVG-KNOWS ingezet op onlinebijeenkomsten. Dit najaar heeft NVG-KNOWS twee webinars georganiseerd, één of over wonen en woonvormen en één over de WHO ‘decade of healthy ageing’. Dat doen we als vereniging niet alleen. We danken de sprekers, de leden van onze werkgroep communicatie en de opleidingen en onderzoekers waarmee we hierin samen hebben mogen werken. In 2021 hopen we elkaar weer vaker fysiek te kunnen treffen. Dat begint hopelijk bij de studiedag in het voorjaar. Zie de ‘save the date’ voor deze bijeenkomst verderop in deze nieuwsbrief. Normaliter zou in 2021 het 16de Nationaal Gerontologiecongres plaatsvinden. Het financieel risico in verband met coronabeperkingen acht het bestuur echter te groot om dit evenement te organiseren. In plaats daarvan organiseren we een alternatieve bijeenkomst met een aantal sprekers en de gelegenheid om elkaar in persoon te treffen, een soort ‘lightversie’ van het congres. Meer nieuws hierover begin 2021. De organisatie is hier druk mee bezig. Als bestuur zien wij hier alvast enorm naar uit.

Het netwerk NVG-KNOWS stelt ons in staat kennis uit te wisselen en goede, inhoudelijke (online) bijeenkomsten te organiseren. Dat doen we samen. Zoals iedere vereniging is NVG-KNOWS afhankelijk van de inzet van haar leden. Het is goed om daar bij stil te staan en namens het bestuur onze dank uit te spreken aan onze actieve leden. Samen werken, elkaar opzoeken en van elkaar leren. Dat maakt ons NVG-KNOWS. Dat willen wij graag met meer mensen delen. Het is onze ambitie de vereniging te laten groeien. Via deze weg vragen wij onze leden hierover mee te denken. Heb jij een idee hoe NVG-KNOWS meer leden kan bereiken? Laat het ons weten. Ken je iemand die bij ons kennisnetwerk aan moet sluiten? Attendeer deze persoon op de mogelijkheden om lid te worden. 

 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de aankomende studiedag in 2021, de nieuwe editie van Geron en het werk van enkele leden van  o nze vereniging. Heeft u vragen aan het bestuur? Neemt u dan gerust  contact met ons op.

Met vriendelijke groet namens het NVG-KNOWS bestuur,

Eric Schoenmakers