Advance Care Planning in Dementia

Door: Bram Tilburgs

Dementie is een chronische dodelijke ziekte met een grote ziektelast. Door de cognitieve achteruitgang wordt het voor mensen met dementie steeds moeilijker om te beslissen over hun toekomstige zorg. Het is daarom belangrijk dit vroegtijdig te bespreken. Gesprekken waarin iemand zijn wensen voor toekomstige zorg bespreekt met een zorgprofessional en naasten noemt men advance care planning. In de praktijk blijkt dat deze gesprekken nog te weinig of te laat plaatsvinden.

Voor deze studie hebben wij huisartsen en praktijkondersteuners getraind in tijdige advance care planning. Er werd hen op een interactieve wijze geleerd om zowel medische (b.v. reanimatie, ziekenhuisopname) als niet medische (b.v. sociale contacten, dagelijkse activiteiten) onderwerpen te bespreken. De resultaten laten zien dat de educatieve interventie zeer effectief is. Getrainde huisartsen voerden in het half jaar na de training meer gesprekken over toekomstige zorg en bespraken tijdens deze gesprekken meer medische en meer niet medische onderwerpen. Mensen met dementie en hun naasten gaven aan deze gesprekken erg te waarderen en belangrijk te vinden voor hun kwaliteit van leven. 

Bram Tilburgs promoveerde op 2 juli 2020. Zijn proefschrift vindt u hier.