Nieuws 2021

Promotieonderzoek: Onvrijwillige zorg bij thuiswonende mensen met dementie

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Onvrijwillige zorg bij thuiswonende mensen met dementie De zorg voor mensen met dementie die thuis wonen kent veel uitdagingen en dilemma’s. Is het veilig als iemand met dementie nog autorijdt, of moeten we de autosleutels afnemen? Dit soort dilemma’s kunnen leiden tot onvrijwillige zorg: zorg waar de cli…

Lees verder

Promotieonderzoek: Ruimte voor Zorg

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Ruimte voor Zorg Op 17 maart 2021 verdedigde gezondheidswetenschapper Katya Sion haar proefschrift getiteld ‘Connecting Conversations. Experienced quality of care from the resident’s perspective: a narrative method for nursing homes’ aan de universiteit Maastricht.

Lees verder

Promotieonderzoek: Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek In mijn proefschrift “Perspectives on health and health promotion in community-dwelling older people: a mixed-methods study” onderzocht ik factoren die de gezondheid van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren en mogelijk kunnen voorkomen. Het ging in…

Lees verder

Hilde Verbeek: Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen

(20 November, 2021)
Hilde Verbeek: Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen. Op vrijdag 9 juli hield ik mijn oratie “Een huis, een thuis?” ter aanvaarding van de leerstoel “Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen” aan de Universitei…

Lees verder

Simone de Bruin: Lectoraat Goed Leven met Dementie

(20 November, 2021)
Simone de Bruin: Lectoraat Goed Leven met Dementie Na 11 plezierige jaren bij het RIVM, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Sinds 1 januari 2021 werk ik als Lector Goed Leven met Dementie bij Hogeschool Windesheim. Heel leuk om nu op een plek te werken waarbij ik dichter bij de praktijk sta dan t…

Lees verder

Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

(20 November, 2021)
Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie kent vanaf september 2021 de volgende vijf rubrieken: Wetenschappelijk artikel, Klinische les, Praktijkvragen, Opinie en Voor u gesignaleerd. Deze rubrieken worden toegelicht in de vernieuwde auteursrich…

Lees verder

Oproep REMIND studie

(20 November, 2021)
Oproep REMIND studie Deelnemers gezocht voor het testen van REMIND: veerkrachtmonitor voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Lees verder

Oproep congrescommissie Nationaal Gerontologiecongres 2022

(20 November, 2021)
Oproep congrescommissie Nationaal Gerontologiecongres 2022 Vind jij het leuk om actief mee te denken over de opzet van het nationaal gerontologiecongres 2022 en inspraak te hebben in het programma? Meld je dan aan om deel te nemen aan de congrescommissie.

Lees verder

NVG-KNOWS ALV + Studiemiddag: Terugblik

(20 November, 2021)
NVG-KNOWS ALV + Studiemiddag: Terugblik Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 28 mei en deze werd gevolgd door de studiemiddag met het thema “Leefomgeving & Gezondheid van Ouderen”. Eén van de doelen van de ALV is om de leden te informeren over de belangrijkste ac…

Lees verder

NVG-KNOWS lid stelt zich voor

(20 November, 2021)
NVG-KNOWS lid stelt zich voor Ik ben 28 jaar oud en woon in Deventer. Ik kom uit Ierland en woon nu ruim zes jaar in Nederland. Ik heb verder gestudeerd bij ‘European Public Health’ in Maastricht Universiteit en ben afgestudeerd met een master in ‘Social Policy and Public Health’…

Lees verder

Nieuw NVG-KNOWS bestuurslid stelt zich voor

(19 November, 2021)
Nieuw NVG-KNOWS bestuurslid stelt zich voor Sinds mei hebben we een nieuw bestuurslid! Mijn naam is Josanne Huijg en ik werk als senior onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Sinds een paar jaar geef ik leiding aan diverse activiteiten binnen het speerpunt Betekenisvol ouder wo…

Lees verder

“Van de oud-voorzitter …”

(19 November, 2021)
“Van de oud-voorzitter …” Van 2015 tot 2021 heb ik gedurende twee termijnen het genoegen gehad te mogen fungeren als voorzitter van NVG-KNOWS (het laatste jaar werd ik helaas gehinderd door ziekte). Ik bedank het bestuur van destijds dat ze mij hebben voorgedragen en de leden…

Lees verder

Woordje van het bestuur

(15 November, 2021)
Woordje van het bestuur Beste NVG-KNOWS leden, Ik hoop dat jullie een mooie zomer achter de rug hebben, en het werk weer vol energie hebben opgepakt. Eerder dit jaar sprak Eric Schoenmakers in het woordje van het bestuur de hoop uit dat we elkaar in 2021 weer fysiek z…

Lees verder

Promotieonderzoek: "Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?"

(25 Juni, 2021)
Promotieonderzoek: "Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?" Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren? Thuiswonende ouderen krijgen vaak ondersteuning van veel verschillende zorg- en hulpverleners. De onderlinge samenwerking en afstemming verloopt niet altijd goed. In Europa werken ste…

Lees verder

Een inkijkje in de master "Healthy Ageing" van Fontys Hogescholen

(25 Juni, 2021)
Een inkijkje in de master "Healthy Ageing" van Fontys Hogescholen Sinds 2019 biedt Fontys Hogescholen de masteropleiding Healthy Ageing. Demografische ontwikkelingen dagen ons uit anders na te denken over gezondheid. We moeten langer thuis wonen, langer doorwerken, meer participeren en zijn ‘in transitie van een …

Lees verder

Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

(25 Juni, 2021)
Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie Dit eerste TGG-nummer van 2021, jaargang 52, opent met een empirisch artikel dat de ervaringen van (zorg)medewerkers tijdens een COVID-19 uitbraak beschrijft, en uitslagen van serologische testen die zijn afgenomen bij medewerkers. Het betreft mede…

Lees verder

Tijdschrift Gerõn

(25 Juni, 2021)
Tijdschrift Gerõn In deze Nieuwbrief vind je een greep uit de artikelen die in Gerõn 1 2021 zijn verschenen. De gehele edities zijn terug te vinden op www.gerontijdschrift.nl De kracht van voorbeelden - Over existentiële weerbaarheid. Goed voorbeeld doet goed volge…

Lees verder

Dialoognota Ouder Worden 2020-2040

(25 Juni, 2021)
Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 Waardigheid & trots heeft begin 2021 een conceptversie van de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 gepubliceerd als input voor een brede veldraadpleging. NVG-KNOWS heeft gereageerd op deze nota. Benieuwd naar de volledige reactie? Deze leest u op onze …

Lees verder

Geriatriedag 2021 (terugblik)

(25 Juni, 2021)
Geriatriedag 2021 (terugblik) Op donderdag 11 februari vond de Geriatriedag 2021 plaats. De AWO Limburg organiseerde een NVG-KNOWS symposium over de monitor van de verruiming van de corona-bezoekregeling in verpleeghuizen. Ruim 50 mensen namen – dit jaar online – deel aan dat s…

Lees verder

NVG-KNOWS Studiemiddag + ALV (terugblik)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS Studiemiddag + ALV (terugblik) Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 28 mei en deze werd gevolgd door de studiemiddag met het thema “Leefomgeving & Gezondheid van Ouderen”. Eén van de doelen van de ALV is om de leden te informeren over de belangrijkste ac…

Lees verder

NVG-KNOWS buddy programma - "Even uit je eigen bubbel"

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS buddy programma - "Even uit je eigen bubbel" “Even uit je eigen bubbel”. Dat zegt Chloe Butler als reactie op mijn vraag hoe zij het vindt om Gerontology Buddy’s te zijn. Sinds het begin van 2021 zijn wij aan elkaar verbonden. We kenden elkaar al wel via stage van één van mijn studenten en een …

Lees verder

NVG-KNOWS seminar series - “Ouder worden in een veranderende samenleving” (terugblik)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS seminar series - “Ouder worden in een veranderende samenleving” (terugblik) Op vrijdag 26 februari vond het tweede online seminar van NVG-KNOWS plaats met als thema “ouder worden in een veranderende samenleving”. De seminar was met bijna 50 aanwezigen drukbezocht. Tijdens het seminar stonden twee veranderingen in de samenl…

Lees verder

NVG-KNOWS Gerontologiecongres 2021 - "Ageing in a big data world" (save the date)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS Gerontologiecongres 2021 - "Ageing in a big data world" (save the date) ‘Data’ vormt een steeds belangrijkere rol in alle aspecten van ons werk als gerontoloog. Nieuwe databronnen en technologieën veranderen ons werk als professional in de gerontologie. De vernieuwende rol van (big) data staat centraal tijdens het NV…

Lees verder

NVG-KNOWS leden stellen zich voor

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS leden stellen zich voor In deze Nieuwsbrief stellen Sanne van Kessel, Customer Success Manger bij Compaan (links op de foto) en Simone Kok, toegepast gerontoloog (rechts op de foto) zich voor!

Lees verder

Woordje van de voorzitter

(1 Juni, 2021)
Woordje van de voorzitter Geachte NVG-KNOWS leden, Deze Nieuwsbrief begint traditiegetrouw met een woordje vanuit het bestuur en specifiek van de voorzitter. In de afgelopen Nieuwsbrieven bent u kort op de hoogte gehouden van de situatie van Ruud van Kempen (voormalig voorzit…

Lees verder

NVG-KNOWS voorzitter stelt zich voor

(1 Juni, 2021)
NVG-KNOWS voorzitter stelt zich voor Mijn naam is Martijn Huisman. Sinds enkele jaren werk ik als hoogleraar Epidemiologie van de Veroudering bij het Amsterdam UMC (Afdeling Epidemiology and Data Science) en de Vrije Universiteit (Afdeling Sociologie). Mijn onderzoek vindt voornamelijk …

Lees verder

Van het Bestuur

(10 Januari, 2021)
Van het Bestuur Hopelijk gaat het goed met jullie. Corona en de coronamaatregelen nemen nog altijd een grote plaats in onze levens en onze samenleving in. Dat beïnvloedt ons dagelijks leven, ons werk, en ook onze vereniging. Ontmoeting is altijd de kracht geweest va…

Lees verder

Advance Care Planning in Dementia

(7 Januari, 2021)
Advance Care Planning in Dementia Dementie is een chronische dodelijke ziekte met een grote ziektelast. Door de cognitieve achteruitgang wordt het voor mensen met dementie steeds moeilijker om te beslissen over hun toekomstige zorg.

Lees verder