Agenda

Geriatriedagen 2022
Datum: 10-11 februari 2022
Locatie: Den Bosch

Alzheimer's Association International Conference (AAIC)
Datum: 31 juli-4 augustus 2022
Locatie: San Diego, VS

Wilt u nog een congres of bijeenkomst toevoegen aan deze lijst? Mail uw suggestie dan door!