Agenda

 

Geriatriedagen
Datum: 9-10 februari 2023
Locatie: Den Bosch

Geriatriedag V&VN
Datum: 10 februari 2023
Locatie: Nijkerk

Alzheimer's Association International Conference 2023
Datum: 16-20 juli 2023
Locatie: Amsterdam & online

EUGMS 2023
Datum:20-22 september 2023
Locatie: Helsinki, Finland

Wilt u nog een congres of bijeenkomst toevoegen aan deze lijst? Mail uw suggestie dan door!