Nieuws

Prof. dr. Ruud Kempen overleden

(31 Augustus, 2022)
Prof. dr. Ruud Kempen overleden Afgelopen week bereikte ons het intens verdrietige bericht dat hoogleraraar Ruud Kempen, PhD, voormalig voorzitter en erelid van NVG-KNOWS is overleden op 65-jarige leeftijd. Hij was van 1998 tot april van dit jaar Hoogleraar Sociale Gerontologie bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences/ Maastricht University.

Lees verder

Prof. dr. Ruud Kempen benoemd tot erelid van de NVG-KNOWS

(30 Juli, 2022)
Prof. dr. Ruud Kempen benoemd tot erelid van de NVG-KNOWS Van 2015 t/m 2021 was Ruud Kempen bestuursvoorzitter van NVG-KNOWS. Onder zijn voorzitterschap zijn nieuwe activiteiten voor én met de leden van de vereniging tot stand gekomen zoals de bijeenkomsten van de School of Gerontology, online seminars en een buddy programma.

Lees verder

Persoonlijke overtuigingen van zorgmedewerkers in de psychogeriatrie over het stimuleren van verpleeghuisbewoners binnen dagelijkse (zorg)activiteiten

(23 Februari, 2022)
Persoonlijke overtuigingen van zorgmedewerkers in de psychogeriatrie over het stimuleren van verpleeghuisbewoners binnen dagelijkse (zorg)activiteiten Zorgmedewerkers hebben een ideale positie om verpleeghuisbewoners te stimuleren binnen dagelijkse (zorg)activiteiten. In de praktijk worden deze taken echter vaak (met goede bedoelingen maar onnodig) overgenomen. Het begrijpen van het stimuleringsgedrag van zorgmedewerkers en de onderliggende overtuigingen is cruciaal om de zelfredzaamheid van bewoners binnen dagelijkse activiteiten te optimaliseren.

Lees verder

Simone de Bruin: Geen beter leven dan een goed leven 

(23 Februari, 2022)
Simone de Bruin: Geen beter leven dan een goed leven  Op 18 november 2021 sprak Simone de Bruin haar lectorale rede uit bij de aanvaarding van het lectoraat Goed leven met Dementie van het Kenniscentrum Gezondheid & Welzijn, Hogeschool Windesheim. In haar rede, getiteld ‘Geen beter leven dan een goed leven’, schetste Simone haar visie op het ondersteunen van een goed leven met dementie.

Lees verder

Minke Nieuwboer: Lectoraat Wijkverpleging

(23 Februari, 2022)
Minke Nieuwboer: Lectoraat Wijkverpleging Lectoraat Wijkverpleging bij de HAN gaat van start! Onder de titel ‘Back to the Future; naar een toekomstgerichte wijkverpleging’ zal op 31 maart aanstaande Minke Nieuwboer, lector wijkverpleging, haar intreerede houden als start van het nieuwe lectoraat Wijkverpleging bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Lees verder

Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

(23 Februari, 2022)
Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift dat over het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie publiceert. TGG verschijnt ieder kwartaal als webversie en artikelen zijn kosteloos te downloaden (open acces). Peer reviewed artikelen (onderzoeksartikelen en klinische lessen) worden in Medline geïndexeerd en in Pubmed opgenomen.

Lees verder

Terugblik Geriatriedagen 2022

(23 Februari, 2022)
Terugblik Geriatriedagen 2022 Het NVG-KNOWS heeft drie symposia georganiseerd op de Geriatriedagen 2022. Alle drie op 10 februari.

Lees verder

Aanmelden NVG-KNOWS Studiemiddag en ALV

(23 Februari, 2022)
Aanmelden NVG-KNOWS Studiemiddag en ALV Beste leden van NVG-KNOWS,   Via deze mail willen we jullie graag uitnodigen voor de ALV en studiemiddag op vrijdag 20 mei 2022. Wegens het succes van afgelopen jaar en de onzekere periode die voor ons ligt, vinden de activiteiten ook nu weer online plaats.

Lees verder

Aanmelden NVG-KNOWS Buddy-programma

(23 Februari, 2022)
Aanmelden NVG-KNOWS Buddy-programma Zit je in een loopbaanfase waarin je een klankbord kunt gebruiken? Wil je als NVG-buddy iets leren van een andere gerontoloog? Of juist expertise en ervaring delen met een ander NVG-KNOWS-lid? Afgelopen jaar hadden we, ondanks de coronabeperkingen een succesvolle start met ons buddy programma. De Word cloud geeft je een idee van de sprankelende ervaringen van de pionierende koppels! Meer dan genoeg reden om over te gaan op een bredere implementatie ;).

Lees verder

Kom jij de werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering versterken?

(23 Februari, 2022)
Kom jij de werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering versterken? NVG-KNOWS zet zich in om professionals en onderzoekers werkzaam op het gebied van gerontologie te verbinden, en samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen. De vereniging kent twee werkgroepen:  ∙ Werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering  ∙ Werkgroep Onderzoek, Onderwijs en Professionalisering  De werkgroep Communicatie en (inter-) nationale profilering is op zoek naar versterking. Lijkt het je leuk om de werkgroep te komen versterken?

Lees verder

Nieuw NVG-KNOWS commissielid stelt zich voor

(23 Februari, 2022)
Nieuw NVG-KNOWS commissielid stelt zich voor Hallo allemaal! Mijn naam is Stan Vluggen, ik ben 32 jaar en ik kom uit Kerkrade. Na mijn opleiding gezondheidswetenschappen heb ik promotieonderzoek gedaan naar gedragsverandering en eHealth bij mensen met type 2 diabetes. Op dit moment werk ik als docent-onderzoeker bij de Maastricht Universiteit en Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg waarbij ik mijn kennis over gedragsverandering inzet binnen de ouderenzorg.

Lees verder

Woordje van het bestuur

(23 Februari, 2022)
Woordje van het bestuur Geachte NVG-KNOWS leden, We staan op de drempel van een voorzichtige terugkeer naar het oude normaal. Dergelijke vaststellingen moeten altijd met een slag om de arm worden gedaan en zeker ook nu. We zijn de afgelopen twee jaar toch gewend geraakt aan min of meer onverwachte gebeurtenissen. Niettemin; ik wilde alvast woorden geven aan een optimistisch gevoel voor de rest van 2022.

Lees verder

Promotieonderzoek: Onvrijwillige zorg bij thuiswonende mensen met dementie

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Onvrijwillige zorg bij thuiswonende mensen met dementie De zorg voor mensen met dementie die thuis wonen kent veel uitdagingen en dilemma’s. Is het veilig als iemand met dementie nog autorijdt, of moeten we de autosleutels afnemen? Dit soort dilemma’s kunnen leiden tot onvrijwillige zorg: zorg waar de cliënt geen toestemming voor geeft en/of zich tegen verzet. Hierbij kunt u denken aan gedwongen zorg (o.a. iemand gedwongen wassen of gedwongen toedienen van voeding of vocht), het gebruik van psychotrope medicatie, en het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals een bedrek.

Lees verder

Promotieonderzoek: Ruimte voor Zorg

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Ruimte voor Zorg Op 17 maart 2021 verdedigde gezondheidswetenschapper Katya Sion haar proefschrift getiteld ‘Connecting Conversations. Experienced quality of care from the resident’s perspective: a narrative method for nursing homes’ aan de universiteit Maastricht.

Lees verder

Promotieonderzoek: Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek

(20 November, 2021)
Promotieonderzoek: Vertrouwensrelatie is de sleutel voor een goed gesprek In mijn proefschrift “Perspectives on health and health promotion in community-dwelling older people: a mixed-methods study” onderzocht ik factoren die de gezondheid van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren en mogelijk kunnen voorkomen. Het ging in dit onderzoek om ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid en ziekte.

Lees verder

Hilde Verbeek: Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen

(20 November, 2021)
Hilde Verbeek: Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen. Op vrijdag 9 juli hield ik mijn oratie “Een huis, een thuis?” ter aanvaarding van de leerstoel “Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen” aan de Universiteit Maastricht. Deze leerstoel richt zich met name op innovatieve woonzorgomgevingen en wordt mede mogelijk gemaakt door MeanderGroep Zuid-Limburg.

Lees verder

Simone de Bruin: Lectoraat Goed Leven met Dementie

(20 November, 2021)
Simone de Bruin: Lectoraat Goed Leven met Dementie Na 11 plezierige jaren bij het RIVM, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Sinds 1 januari 2021 werk ik als Lector Goed Leven met Dementie bij Hogeschool Windesheim. Heel leuk om nu op een plek te werken waarbij ik dichter bij de praktijk sta dan toen ik bij het RIVM werkte. 

Lees verder

Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

(20 November, 2021)
Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie kent vanaf september 2021 de volgende vijf rubrieken: Wetenschappelijk artikel, Klinische les, Praktijkvragen, Opinie en Voor u gesignaleerd. Deze rubrieken worden toegelicht in de vernieuwde auteursrichtlijnen die u kunt raadplegen via www.tvgg.nl. Deze september uitgave van TGG bevat bijdragen in vier van deze rubrieken. 

Lees verder

Oproep REMIND studie

(20 November, 2021)
Oproep REMIND studie Deelnemers gezocht voor het testen van REMIND: veerkrachtmonitor voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Lees verder

Oproep congrescommissie Nationaal Gerontologiecongres 2022

(20 November, 2021)
Oproep congrescommissie Nationaal Gerontologiecongres 2022 Vind jij het leuk om actief mee te denken over de opzet van het nationaal gerontologiecongres 2022 en inspraak te hebben in het programma? Meld je dan aan om deel te nemen aan de congrescommissie.

Lees verder

NVG-KNOWS ALV + Studiemiddag: Terugblik

(20 November, 2021)
NVG-KNOWS ALV + Studiemiddag: Terugblik Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 28 mei en deze werd gevolgd door de studiemiddag met het thema “Leefomgeving & Gezondheid van Ouderen”. Eén van de doelen van de ALV is om de leden te informeren over de belangrijkste activiteiten van de vereniging in het voorafgaande jaar en de financiële situatie van de vereniging.

Lees verder

NVG-KNOWS lid stelt zich voor

(20 November, 2021)
NVG-KNOWS lid stelt zich voor Ik ben 28 jaar oud en woon in Deventer. Ik kom uit Ierland en woon nu ruim zes jaar in Nederland. Ik heb verder gestudeerd bij ‘European Public Health’ in Maastricht Universiteit en ben afgestudeerd met een master in ‘Social Policy and Public Health’ in Utrecht Universiteit.

Lees verder

Nieuw NVG-KNOWS bestuurslid stelt zich voor

(19 November, 2021)
Nieuw NVG-KNOWS bestuurslid stelt zich voor Sinds mei hebben we een nieuw bestuurslid! Mijn naam is Josanne Huijg en ik werk als senior onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Sinds een paar jaar geef ik leiding aan diverse activiteiten binnen het speerpunt Betekenisvol ouder worden. Doel van de activiteiten is om mensen kansen te bieden om hun leven te leiden zoals zij dat graag willen en de persoon te zijn die ze willen zijn, ondanks toenemende kwetsbaarheid.

Lees verder

“Van de oud-voorzitter …”

(19 November, 2021)
“Van de oud-voorzitter …” Van 2015 tot 2021 heb ik gedurende twee termijnen het genoegen gehad te mogen fungeren als voorzitter van NVG-KNOWS (het laatste jaar werd ik helaas gehinderd door ziekte). Ik bedank het bestuur van destijds dat ze mij hebben voorgedragen en de leden dat ze me tijdens de algemene ledenvergadering van 2015 hebben verkozen tot voorzitter. In deze periode is het bestuur diverse keren van samenstelling veranderd.

Lees verder

Woordje van het bestuur

(15 November, 2021)
Woordje van het bestuur Beste NVG-KNOWS leden, Ik hoop dat jullie een mooie zomer achter de rug hebben, en het werk weer vol energie hebben opgepakt. Eerder dit jaar sprak Eric Schoenmakers in het woordje van het bestuur de hoop uit dat we elkaar in 2021 weer fysiek zouden treffen. Ontmoeting is immers een belangrijke waarde van NVG-KNOWS. Het doet mij enorm veel plezier dat deze wens in vervulling is gegaan.

Lees verder

Promotieonderzoek: "Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?"

(25 Juni, 2021)
Promotieonderzoek: "Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren?" Hoe kunnen we integrale ouderenzorg in Europa verder verbeteren? Thuiswonende ouderen krijgen vaak ondersteuning van veel verschillende zorg- en hulpverleners. De onderlinge samenwerking en afstemming verloopt niet altijd goed. In Europa werken steeds meer zorg- en hulpverleners en/of organisaties samen in initiatieven (netwerken) op het gebied van integrale ouderenzorg om de samenhang te bevorderen.

Lees verder

Een inkijkje in de master "Healthy Ageing" van Fontys Hogescholen

(25 Juni, 2021)
Een inkijkje in de master "Healthy Ageing" van Fontys Hogescholen Sinds 2019 biedt Fontys Hogescholen de masteropleiding Healthy Ageing. Demografische ontwikkelingen dagen ons uit anders na te denken over gezondheid. We moeten langer thuis wonen, langer doorwerken, meer participeren en zijn ‘in transitie van een systeem van ziekte en zorg naar een systeem van gezondheid en gedrag’.

Lees verder

Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie

(25 Juni, 2021)
Tijdschrift voor Gerontologie & Geriatrie Dit eerste TGG-nummer van 2021, jaargang 52, opent met een empirisch artikel dat de ervaringen van (zorg)medewerkers tijdens een COVID-19 uitbraak beschrijft, en uitslagen van serologische testen die zijn afgenomen bij medewerkers. Het betreft medewerkers van een verpleeghuis dat tijdens de eerste COVID-19 golf hard getroffen is.

Lees verder

Tijdschrift Gerõn

(25 Juni, 2021)
Tijdschrift Gerõn In deze Nieuwbrief vind je een greep uit de artikelen die in Gerõn 1 2021 zijn verschenen. De gehele edities zijn terug te vinden op www.gerontijdschrift.nl De kracht van voorbeelden - Over existentiële weerbaarheid. Goed voorbeeld doet goed volgen, zegt het spreekwoord. In deze bijdrage onderzoek ik hoe het volgen van goede voorbeelden ons weerbaar kan maken. Existentieel weerbaar.

Lees verder

Dialoognota Ouder Worden 2020-2040

(25 Juni, 2021)
Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 Waardigheid & trots heeft begin 2021 een conceptversie van de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 gepubliceerd als input voor een brede veldraadpleging. NVG-KNOWS heeft gereageerd op deze nota. Benieuwd naar de volledige reactie? Deze leest u op onze website.

Lees verder

Geriatriedag 2021 (terugblik)

(25 Juni, 2021)
Geriatriedag 2021 (terugblik) Op donderdag 11 februari vond de Geriatriedag 2021 plaats. De AWO Limburg organiseerde een NVG-KNOWS symposium over de monitor van de verruiming van de corona-bezoekregeling in verpleeghuizen. Ruim 50 mensen namen – dit jaar online – deel aan dat symposium.

Lees verder

NVG-KNOWS Studiemiddag + ALV (terugblik)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS Studiemiddag + ALV (terugblik) Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 28 mei en deze werd gevolgd door de studiemiddag met het thema “Leefomgeving & Gezondheid van Ouderen”. Eén van de doelen van de ALV is om de leden te informeren over de belangrijkste activiteiten van de vereniging in het voorafgaande jaar en de financiële situatie van de vereniging.

Lees verder

NVG-KNOWS buddy programma - "Even uit je eigen bubbel"

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS buddy programma - "Even uit je eigen bubbel" “Even uit je eigen bubbel”. Dat zegt Chloe Butler als reactie op mijn vraag hoe zij het vindt om Gerontology Buddy’s te zijn. Sinds het begin van 2021 zijn wij aan elkaar verbonden. We kenden elkaar al wel via stage van één van mijn studenten en een congres en ik volgde nieuwsgierig haar berichten op LinkedIn over haar promotietraject naar veerkracht aan de Universiteit van Humanistiek dat ze vorig jaar september startte.

Lees verder

NVG-KNOWS seminar series - “Ouder worden in een veranderende samenleving” (terugblik)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS seminar series - “Ouder worden in een veranderende samenleving” (terugblik) Op vrijdag 26 februari vond het tweede online seminar van NVG-KNOWS plaats met als thema “ouder worden in een veranderende samenleving”. De seminar was met bijna 50 aanwezigen drukbezocht. Tijdens het seminar stonden twee veranderingen in de samenleving centraal, namelijk “corona” en “diversiteit” met een link naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Lees verder

NVG-KNOWS Gerontologiecongres 2021 - "Ageing in a big data world" (save the date)

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS Gerontologiecongres 2021 - "Ageing in a big data world" (save the date) ‘Data’ vormt een steeds belangrijkere rol in alle aspecten van ons werk als gerontoloog. Nieuwe databronnen en technologieën veranderen ons werk als professional in de gerontologie. De vernieuwende rol van (big) data staat centraal tijdens het NVG-KNOWS gerontologiecongres 2021 wat op 15 oktober van 13.00u tot 17.00u plaats zal vinden in de Domstad in Utrecht.

Lees verder

NVG-KNOWS leden stellen zich voor

(25 Juni, 2021)
NVG-KNOWS leden stellen zich voor In deze Nieuwsbrief stellen Sanne van Kessel, Customer Success Manger bij Compaan (links op de foto) en Simone Kok, toegepast gerontoloog (rechts op de foto) zich voor!

Lees verder

Woordje van de voorzitter

(1 Juni, 2021)
Woordje van de voorzitter Geachte NVG-KNOWS leden, Deze Nieuwsbrief begint traditiegetrouw met een woordje vanuit het bestuur en specifiek van de voorzitter. In de afgelopen Nieuwsbrieven bent u kort op de hoogte gehouden van de situatie van Ruud van Kempen (voormalig voorzitter). Ruud is helaas langdurig (lichamelijk) ziek en kan daardoor helaas nog geen werkzaamheden verrichten.

Lees verder

NVG-KNOWS voorzitter stelt zich voor

(1 Juni, 2021)
NVG-KNOWS voorzitter stelt zich voor Mijn naam is Martijn Huisman. Sinds enkele jaren werk ik als hoogleraar Epidemiologie van de Veroudering bij het Amsterdam UMC (Afdeling Epidemiology and Data Science) en de Vrije Universiteit (Afdeling Sociologie). Mijn onderzoek vindt voornamelijk plaats binnen het kader van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, waar ik wetenschappelijk directeur van ben.

Lees verder

Van het Bestuur

(10 Januari, 2021)
Van het Bestuur Hopelijk gaat het goed met jullie. Corona en de coronamaatregelen nemen nog altijd een grote plaats in onze levens en onze samenleving in. Dat beïnvloedt ons dagelijks leven, ons werk, en ook onze vereniging. Ontmoeting is altijd de kracht geweest van NVG-KNOWS. Dat hebben we dit jaar helaas enkel online kunnen realiseren. We hopen dat 2021 ons meer gelegenheid zal bieden om elkaar te ontmoeten, kennis te kunnen delen en samen het kennisnetwerk NVG-KNOWS te vormen.

Lees verder

Advance Care Planning in Dementia

(7 Januari, 2021)
Advance Care Planning in Dementia Dementie is een chronische dodelijke ziekte met een grote ziektelast. Door de cognitieve achteruitgang wordt het voor mensen met dementie steeds moeilijker om te beslissen over hun toekomstige zorg.

Lees verder