Nationale inbedding

Het werkveld van de gerontologie in Nederland beslaat verschillende disciplines. De NVG-KNOWS rekent het zich tot haar taak bruggen te slaan tussen de diverse disciplines en beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie / NVKG (NVKG)
  • De afdeling Geriatrie en Gerontologie van de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN Geriatrie & Gerontologie)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)
  • Verenso: Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde
  • Nederlands Instituut voor Psychologen, Sectie Psychologen in de Ouderenzorg van het NIP/ SPOZ
  • Vilans: Kenniscentrum voor langdurige zorg
  • Zorg Onderzoek Nederland - Medische Wetenschappen (ZonMw)
  • Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
  • BeterOud: wonen, welzijn en zorg


In het kader van de organisatie van het wereldcongres van de International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) in 2025 in Amsterdam werkt NVG-KNOWS nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (NVVVO/DuSRA), de afdeling Gerontologie en Geriatrie van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Leden van NVG-KNOWS zijn veelal goed vertegenwoordigd op nationale congressen zoals de Geriatriedagen. Ook hebben leden connecties met individuen, groepen en initiatieven op het gebied van ouderenonderzoek en beleid. Het uitwisselen van kennis en ervaring op nationaal niveau is belangrijk voor nationale afstemming en bevordering van kwaliteit van onderzoek en beleid. Een voorbeeld hiervan is het AWO-ZL:

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) – NVG-KNOWS (bestuurs-)leden Rixt Zijlstra, Ruud Kempen en Silke Metzelthin zijn verbonden aan de AWO-ZL. De werkplaats bouwt bruggen tussen onderzoek en praktijk en tussen zorg- en kennisorganisaties met als doel betere en nieuwe zorg voor ouderen te realiseren. Door elkaar te inspireren ontstaan er kansen tot verbeteringen in de dagelijkse zorg voor ouderen.