Internationale inbedding

NVG-KNOWS is lid van de International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) en is in die hoedanigheid ook onderdeel van de International Association of Gerontology and Geriatrics - European Region (IAGG-ER), een internationaal samenwerkingsverband van wetenschappelijke verenigingen voor gerontologie en geriatrie in Europa. De IAGG-ER organiseert onder andere elke vier jaar het European Congress of Gerontology. De IAGG-ER werkt op wereld niveau samen met de andere continentale organisaties van de IAGG waarvan ruim 80 nationale organisaties lid zijn. De IAGG organiseert vierjaarlijks het IAGG World Congres. Via nieuwsbrieven informeert de IAGG haar leden; deze nieuwsbrieven vindt u op de website van de IAGG. Het 23ste wereldcongres in 2025 zal plaatsvinden in Nederland (Amsterdam). NVG-KNOWS organiseert dit congres, samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (DuSRA), de Afdeling Geriatrie en Gerontologie van de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland V&VN Gerontologie & Geriatrie en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG). Tevens zal het bureau van de IAGG van 2025 tot 2029 in Nederland worden gevestigd en zal Nederland ook de rol van het presidentschap van de IAGG voor deze periode vervullen.

Leden van NVG-KNOWS zijn veelal goed vertegenwoordigd op internationale congressen zoals de jaarlijkse congressen van de Gerontological Society of America (GSA) en de International Federation on Ageing (IFA). Ook hebben leden wereldwijd connecties met individuen, groepen en initiatieven op het gebied van ouderenonderzoek en beleid. Het uitwisselen van kennis en ervaring op internationaal niveau is belangrijk voor internationale afstemming en bevordering van kwaliteit van onderzoek en beleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • In het recente verleden is prof. dr. Dorly Deeg, van het VU-Medisch Centrum Amsterdam, president van de Behavioural and Social Science and Research Section van de IAGG-Europa geweest. Prof. dr. Dorly Deeg was van 2005-2012 voorzitter van de NVG-KNOWS.
  • Age-friendly Environments – NVG-KNOWS lid Laura Christ is lid van het Oudere Vrouwen Network Nederland (OVN-NL), dat is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie AGE Platform Europe. In samenwerking met AGE Platform Europe en vier partnerlanden (Oostenrijk, Duitsland, Italië en Litouwen) is OVN-NL partner in Europese projecten, bijvoorbeeld: Mobility Scouts – een Erasmus+ project over actief burgerschap van ouderen, gericht op het creëren van een toegankelijke en uitnodigende leefomgeving (2016-2018).
  • Global Brain Health Institute – NVG-KNOWS lid Geeske Peeters is als Altantic fellow for equity in brain health aangesloten bij het netwerk van de Global Brain Health Institute. Dit instituut is een samenwerking tussen de University of California, University of San Francisco en Trinity College Dublin. Het heeft als doel de omvang en impact van dementie wereldwijd te verminderen door het opleiden en ondersteunen van een nieuwe generatie leiders om bevindingen uit onderzoek te vertalen naar effectieve zorg en beleid.
  • SUSTAIN-project – NVG-KNOWS lid Simone de Bruin is projectmanager van het SUSTAIN-project. Het project heeft tot doel bij te dragen aan betere kwaliteit en organisatie van de zorg voor ouderen in Europa. SUSTAIN richt zich daarbij in het bijzonder op ouderen met verschillende behoeften op het gebied van gezondheid en welzijn. SUSTAIN wordt gefinancierd vanuit Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014–2020) van de Europese Unie (projectnummer 634144). In het SUSTAIN-project werken dertien organisaties uit negen Europese landen samen.
  • INTERDEM – NVG-KNOWS lid Carolien Smits is aangesloten bij dit pan-Europese onderzoekersnetwerk gericht op onderzoek en disseminatie van psychosociale interventies bij dementie.