Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving

 Agenda NVG-KNOWS

4-10-2024: 17e Nationaal Gerontologiecongres

 

Over NVG-KNOWS

 

Missie NVG-KNOWS

NVG-KNOWS stimuleert de ontwikkeling, verspreiding, toepassing en evaluatie van de gerontologie, de leer van veroudering. NVG-KNOWS vormt een nationaal en internationaal netwerk vooriedereen met een passie voor de gerontologie op het gebied van praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Door de verbinding en uitwisseling binnen het netwerk beogen we een bijdrage te leveren aan een gezond en betekenisvol leven gedurende het ouder worden.

Visie NVG-KNOWS

NVG-KNOWS werkt aan een toekomst waarin professionals, ouderen en naasten samenwerken. Zij weten elkaars expertisegebieden te benutten en te versterken. Daarmee beogen zij bij te dragen aaneen gezond en betekenisvol leven ineen inclusieve, ouder wordende samenleving.

Pijlers NVG-KNOWS

 

Samenwerking

NVG-KNOWS werkt nationaal samen met verschillende beroepsverenigingen. Enkele van deze verenigingen zijn vertegenwoordigd binnen het bestuur van NVG-KNOWS. Met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de afdeling Geriatrie en Gerontologie van de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie organiseert ze de jaarlijkse geriatriedagen. NVG-KNOWS is samen met verengingen uit andere landen verenigd in de Internationaal Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG).

Stimulering van onderzoek en onderwijs

Om onderzoek en onderwijs op het brede terrein van de gerontologie te stimuleren ontplooit NVG-KNOWS verschillende activiteiten. Zo vestigt NVG-KNOWS enkele bijzondere leerstoelen. Daarnaast reikt het bestuur al sinds vele jaren tijdens het Nationaal Gerontologiecongres prijzen uit om de belangstelling en waardering voor de wetenschappelijke beoefening van de gerontologie in brede zin te vergroten en bij te dragen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de gerontologie. Zo kennen we de prof. Schreuderprijs (beste wetenschappelijke dissertatie), de prof. Joep Munnichsprijs (beste masterthesis) en de Janneke Witsenburgprijs (beste poster).

Uitwisseling van kennis en ideeën

Om de wetenschappelijk verworven inzichten en actuele ontwikkelingen op het terrein van de gerontologie uit te dragen, organiseert NVG-KNOWS landelijke bijeenkomsten. Meest bekend is het Nationaal Gerontologiecongres waar deelnemers een actueel overzicht krijgen van de gerontologie in Nederland. Daarnaast organiseert ze studiemiddagen met lezingen over actuele onderwerpen door wetenschappers en professionals.