Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving

NVG-KNOWS stimuleert de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van de gerontologie, de leer van de veroudering, en bevordert de verbinding tussen professionals in de gerontologie. Door te werken aan kennis en samenwerking leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens het ouder worden.

 

Di. 7 februari 2023: Online seminar 'Anders Zorgen en Leven'

Vr. 26 mei 2023: Inspiratieochtend 'De kunst van het ouder worden' en ALV

Het laatste nieuws over NVG-KNOWS

 

Samenwerking

NVG-KNOWS werkt nationaal samen met verschillende beroepsverenigingen. Enkele van deze verenigingen zijn vertegenwoordigd binnen het bestuur van NVG-KNOWS. Met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de afdeling Geriatrie en Gerontologie van de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie organiseert ze de jaarlijkse geriatriedagen. NVG-KNOWS is samen met verengingen uit andere landen verenigd in de Internationaal Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG).

Stimulering van onderzoek en onderwijs

Om onderzoek en onderwijs op het brede terrein van de gerontologie te stimuleren ontplooit NVG-KNOWS verschillende activiteiten. Zo vestigt NVG-KNOWS enkele bijzondere leerstoelen. Daarnaast reikt het bestuur al sinds vele jaren tijdens het Nationaal Gerontologiecongres prijzen uit om de belangstelling en waardering voor de wetenschappelijke beoefening van de gerontologie in brede zin te vergroten en bij te dragen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de gerontologie. Zo kennen we de prof. Schreuderprijs (beste wetenschappelijke dissertatie), de prof. Joep Munnichsprijs (beste masterthesis) en de Janneke Witsenburgprijs (beste poster).

Uitwisseling van kennis en ideeën

Om de wetenschappelijk verworven inzichten en actuele ontwikkelingen op het terrein van de gerontologie uit te dragen, organiseert NVG-KNOWS landelijke bijeenkomsten. Meest bekend is het Nationaal Gerontologiecongres waar deelnemers een actueel overzicht krijgen van de gerontologie in Nederland. Daarnaast organiseert ze studiemiddagen met lezingen over actuele onderwerpen door wetenschappers en professionals.