Ander nieuws

14e Nationaal Gerontologiecongres en Prof. dr. D.L. Knooklezing 2017

NVG-KNOWS organiseerde op 3 november het tweejaarlijks Nationaal Gerontologiecongres. Een impressie van het congres ziet u hier. De slides van de 2e Prof. dr. D.L. Knooklezing vindt u hier (deel 1) en hier (deel 2). De lezing werd verzorgd door Em. Prof. Thomas Kirkwood, die op inspirerende wijze sprak over waarom en hoe we langer leven.

IAGG Newsletter, October 2017

NVG-KNOWS maakt deel uit van de IAGG. De nieuwste nieuwsbrief van de IAGG vindt u hier.

Studiemiddag 2017 'Age-Friendly Communities'

Op vrijdag 19 mei 2017 vindt de jaarlijkse studiemiddag van NVG-KNOWS plaats op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het thema van de studiemiddag is ‘Age-Friendly Communities’. Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van NVG-KNOWS plaats. Meer informatie vindt u hier. We hopen u te ontmoeten!

IAGG GSIA Master Class "Population Ageing and Liveable Environments of Older Persons"

Meer algemene informatie over de Master Class vindt u hier en het aanmeldformulier in Word hier.

 

Recent nieuws kunt u ook vinden in onze Nieuwsbrieven

 

Verslag en foto's studiemiddag en Prof. dr. D.L. Knooklezing 2016

Onder de overkoepelende titel ‘Ouderen: Kwetsbaar en/of Vitaal’ hadden we op vrijdag 20 mei 2016, in de elegante Theaterzaal Oudaen in het centrum van Utrecht, de NVG-KNOWS Studiemiddag.

Dr. Jeanet Blom (Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC) verzorgde de lezing ‘Kosteneffectiviteit van proactieve, integrale zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk’. Ze presenteerde de uitkomsten van 8 verschillende interventies die geëvalueerd zijn in projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (http://www.beteroud.nl/ouderen; http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/nationaal-programma-ouderenzorg/algemeen/). De interventies waren gericht op opsporing van kwetsbaarheid en integrale zorg en hadden als doel het behoud van zelfredzaamheid. De verzamelde gegevens uit de evaluatieprojecten zijn samengevoegd en geanalyseerd. Jeanet Blom presenteerde de resultaten van dit onderzoek tijdens de studiemiddag.

 IMG_0502.JPG                       

Dr. ir. Simone de Bruin (Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, RIVM) verzorgde de tweede presentatie van de middag: ‘Vroegopsporing bij frailty: het perspectief van ouderen’. In haar onderzoek stond het perspectief van ouderen centraal waarbij het ging om vroegopsporing om zorg en ondersteuning tijdig in te kunnen zetten om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en wonen. Simone ging – bij de presentatie van haar onderzoek uitgevoerd bij vele ouderen – in op vragen als ‘is vroegopsporing wel zinvol, en bij wie? Zitten ouderen wel op de huidige initiatieven van vroegopsporing te wachten?‘

IMG_0503.JPG 

Na beide presentaties volgde een interessante discussie waarbij aandacht was voor de zin en behoefte van het opsporen van kwetsbare ouderen, en wie hierin ‘de expert’ is. De opbrengsten in termen van verbetering van de gezondheid van de huidige initiatieven op dit terrein zijn beperkt en veel ouderen willen niet de ‘bemoeizucht’ van welzijn of zorg. De boodschap van de middag: we hebben nog een weg te gaan om scherp te krijgen hoe we de preventieve ouderenzorg het beste kunnen inrichten, vooral voor de zorgelijke kwetsbare mensen die onvoldoende in beeld zijn.

 

Op 20 mei jl. vond in Oudaen in Utrecht ook de 1ste Prof. Dr. D.L. Knooklezing plaats. Professor Dick Knook was hoogleraar gerontologie in Leiden tot 2006 en lange tijd ook directeur van het TNO-instituut voor verouderings- en vaatziekten. Hij heeft zich vrijwel z’n hele leven bezig gehouden met veroudering. Hij stond eigenlijk aan de wieg van het verouderingsonderzoek in Nederland. Hij bestudeerde niet alleen medische en geneeskundige aspecten maar zocht ook naar praktische oplossingen. Een van dingen waar hij zich erg aan stoorde waren allerlei misverstanden die bestaan rondom vergrijzing. Door foute aannames, verkeerde interpretaties en politiek gekleurde discussies vormde de vergrijzingproblematiek voor velen langzamerhand een echt mysterie – dat heeft geleid tot een van zijn bij het bredere publiek bekende boeken in 2008: Het Methusalem Mysterie.

 IMG_0533.JPG

Helaas is Dick Knook in 2012 op 71-jarige leeftijd veel te vroeg overleden. Professor Knook heeft echter een fonds nagelaten dat zich ten doel stelt om de gerontologie in Nederland in de meest ruime zin des woords te stimuleren. En dat is ook precies iets waar de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie zich sterk voor maakt. Vandaar dat de NVG-KNOWS in nauw overleg met het bestuur van het fonds het idee heeft ontwikkeld om de Prof. Dr. D.L. Knooklezing in het leven te roepen.

Als NVG-KNOWS zijn we van plan om elk jaar de Prof. Dr. D.L. Knooklezing te organiseren. Op 20 mei jl. hadden we de primeur en heeft professor Rudi Westerdorp, professor of Medicine at Old Age bij de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken, de eerste lezing onder de titel ‘Een explosie van leven’ verzorgd. De insteek van zijn betoog was dat nooit eerder in de westerse wereld zoveel mensen zo’n hoge leeftijd hebben bereikt in zo’n goede gezondheid. Het is de meest ingrijpende maatschappelijke verandering die door de industriële revolutie in gang is gezet. De kans om 65 jaar te worden verdrievoudigde van 30 naar 90 procent. Ook gepensioneerden boekten forse winst; zij hebben niet meer tien, maar twintig jaar voor de boeg. Voor de pasgeborenen ligt er nog meer leven in het verschiet; een van hen zal zeker 135 jaar worden, aldus Westendorp.

 IMG_0544.JPG 

De sterk toegenomen gezonde levensverwachting is het resultaat van de enorme veranderingen die wij in onze omgeving hebben aangebracht en het steeds effectievere ingrijpen wanneer we ziek worden of versleten raken. Echter, toch ziet menigeen er tegenop om uiteindelijk oud te worden en verlies – van functie – te moeten accepteren. Maar anders dan algemeen wordt aangenomen heeft ziekte, kwetsbaarheid en handicap weinig invloed op de levenstevredenheid. Een vitale levenshouding – het vermogen om haalbare doelen na te streven – blijkt volgens Westendorp een effectief instrument waarmee mensen tot op hoge leeftijd de kwaliteit van leven hoog houden.

De lezing – waar ook mevrouw Knook bij aanwezig was – gaf aanleiding tot een levendige discussie met het publiek en werd alom gezien als een interessante en nuttige aanvulling van het repertoire aan activiteiten van NVG-KNOWS.

IMG_0552.JPG

 

 

Studiemiddag en Prof. dr. D.L. Knooklezing 2016

De eerstvolgende NVG-KNOWS Algemene Ledenvergadering zal plaatshebben op vrijdagmiddag 20 mei 2016 in Utrecht.
Aansluitend organiseren we voor alle belangstellenden (ook niet-leden):
- de NVG-KNOWS studiemiddag met twee presentaties
- de eerste Prof. dr. D.L. Knooklezing
Deelname gratis op volgorde van aanmelding. Klik voor meer informatie
We hopen u te mogen begroeten!

 

13e Nationaal Gerontologiecongres

Op 2 oktober 2015 vond het Nationaal Gerontologiecongres plaats in De Reehorst, te Ede. Met de 180 bezoekers, 3 interessante plenaire lezingen, 15 symposia met elk een eigen karakter en thema, en een postersessie met ca. 20 enthousiaste onderzoekers, was het een prachtige dag met een veelzijdig inhoudelijk programma. Zie voor foto's van de dag: http://www.gerontologiecongres.nl/nl/Foto-s_10_9_48.html

 

Studiemiddag 2015 - "Robotica en ouderenzorg"

Na de algemene ledenvergadering vond op 29 mei 2015 de studiemiddag “Robotica en ouderenzorg” plaats aan de TU Eindhoven. Fabrice Goffin liet ons kennis maken met Zora;  Zora staat voor Zorg Ouderen Revalidatie en Animatie.

De robot is geboren uit een idee van 2 vrienden met een interesse voor Star Wars. Ze wilden een robot ontwikkelen die aan hotelrecepties gasten in hun eigen taal welkom heet. Het liep anders. Zora bleek in een revalidatiecentrum kinderen en ouderen enthousiast te krijgen voor het doen van allerlei oefeningen. Hiermee verschoof de focus van het project. Ook de aanwezigen tijdens de studiemiddag smolten voor Zora. Zora is een humanoïde robot en verbonden met het internet waardoor ze informatie over het weer, het menu van de dag en het nieuws kan mededelen aan cliënten. Ze wordt vooral ingezet voor beweegactiviteiten, therapeutische spellen, oefeningen en communicatie. Tot nu toe heeft de ontwikkeling van Zora centraal gestaan; voor onderzoek naar de effecten van de robot is nog alle ruimte.

Hierna kwamen Michiel van Os en Erica van de Veerdonk aan het woord. Michiel van Os vertelde schetste de ontwikkeling en mogelijkheden van Rose, een thuiszorgrobot die bestuurd kan worden door een gebruiker ofwel door een centralist op afstand. Voor Rose liggen taken in het verschiet die bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid, zoals het aanreiken van medicatie, communicatie, hulp bij persoonlijke verzorging, lichte schoonmaaktaken, etc. Met de aflopende financiering is het - ten tijde van de studiemiddag - onduidelijk of de verdere ontwikkeling van Rose voortgezet kan worden. Met de aanwezigen van de studiemiddag is gediscussieerd over het belang van een goede afstemming van de inzet van de robot op de mogelijkheden van de cliënt. De-activatie van gebruikers is niet wenselijk.   

Erica van de Veerdonk sloot de studiemiddag af met een presentatie over de eerste onderzoeksresultaten naar percepties op de meerwaarde van robotica, ofwel robot Rose, in de ouderenzorg. Hierbij had ze oog voor enerzijds de hulp die iemand nodig heeft en anderzijds welke algemeen dagelijkse levensverrichtingen dit betreft. De inzet van robotica kan volgens haar model leiden tot kwaliteitsverhoging in vier waarden: eigen regievoering, voldoende beweging, sociaal contact, en toezicht en verbonden zijn met anderen. Erica vertelde enthousiast over de resultaten van haar kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Een resultaat was dat robotica veelal wordt gezien als een aanvulling op de bestaande zorg en een welkome ondersteuning.